Navigace

Obsah

Vážení studenti Akademie třetího věku a volného času, členové Klubu trénování paměti a mozkového joggingu!

 

V důsledku zhoršené epidemiologické situace se prodloužila platnost usnesení vlády o přijetí nouzového stavu a kurzy Akademie třetího věku a volného času i Klub Trénování paměti a mozkového joggingu není bohužel momentálně možné realizovat v prezenční formě. Naše optimistická verze, že v listopadu budeme v kurzech pokračovat, tak nevypadá reálně, ale nebojte se, ihned, jakmile nám to situace umožní, budeme ve výuce pokračovat a najdeme i nové termíny pro zrušenou výuku.

O změnách Vás budeme informovat.

Přemýšlela jsem, v jaké podobě, bychom mohli v kurzech pokračovat, abychom opět neměli velký výpadek. Kurz z psychologie „Typologie osobností“ prozatím odložíme, ale přemýšlela jsem, jak pokračovat s Klubem Trénování paměti a mozkového joggingu. Obzvlášť nyní, když se zdravotní, sociální i společenská situace ukazuje oproti jarním měsícům závažnější, lidé jsou už frustrovaní i depresivní, je důležité zachovat si pevné kognitivní zdraví a mentální odolnost.

Tak mě napadlo, zda-li bychom kurz nepřenesli do jiné podoby. Napadla mě forma korespondenčního kurzu. Připravím Vám materiál spolu s komentářem na danou lekci. Těm z Vás, kteří jste do přihlášky uvedli svůj email a potvrdíte mi zájem o kurz v elektronické podobě, budu každý týden posílat materiály elektronickou poštou.

Všichni ostatní si budou moci vyzvednout materiály na danou lekci na vyhrazeném místě – v budově Městského úřadu ve Chvaleticích, v prvním patře v chodbě. Materiály budou dostupné v době, kdy je městský úřad otevřen pro veřejnost, což je momentálně pondělí od 12. 00 – 17.00 hodin a ve středu od 8.00 do 13. 00 hodin. Každý týden pro Vás bude připraven nový materiál i s klíčem a řešením úloh z minulého týdne.

Doba ukázala, že osobní setkávání na výuce nemůže sebelepší technika nahradit. Doufám, že tento model alespoň trochu uspokojí Vaši chuť dále se vzdělávat a na sobě pracovat. Že nenechá Vaši mysl podlehnout smutku, obavám či apatii, ale správně ji nastartuje, procvičí a přepne do pozitivního módu.

Nedopusťme, abychom vlivem všech restrikčních opatření zapomněli "normálně fungovat", dělat to co máme rádi a těšit se ze života.

Přeji Vám, ať jste zdraví a co nejdříve se spolu zase setkáme!  

 

Mgr. Petra Hirtlová, PhD.

Vedoucí centra celoživotního vzdělávání 

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora.

V Kutné Hoře dne 6.11.2020

 

 

 

Město Chvaletice ve spolupráci s Academia Rerum Civilium - Vysokou školou politických a společenských věd v Kutné Hoře pokračuje v zimním semestru 2020/2021 AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU A VOLNÉHO ČASU 

1) klubem pro širokou veřejnost pod názvem

Klub trénování paměti a mozkového joggingu

2) kurzem pro širokou veřejnost pod názvem

Typologie osobností (psychologie)

 

Vedoucí kurzu Klub trénování paměti a mozkového joggingu: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., Ředitelka Centra celoživotního vzdělávání vysoké školy ARC - VŠPSV, absolventka politologie, historie a pedagogiky, vedle politologie se věnuje i trénování paměti a mozkovému joggingu (s nejvyšším dosažitelným vzděláním v tomto oboru v ČR).

Přihlášku do klubu pro zimní semestr 2020/2021 si můžete vytisknout přímo ze stránek města, nebo si je vyzvednout na Městském úřadu Chvaletice u tajemníka úřadu nebo na sekretariátu.

Zaměření klubu: Účast na seminářích má procvičovat celou škálu poznávacích procesů, s cílem udržovat vysoký mentální výkon účastníků. Účast na seminářích není povinná, každý účastník se může rozhodnout, které termíny má zájem navštěvovat.

Průběh klubu: Každé setkání trvá 2 vyučovací hodiny (tj. 90 min. bez přestávky).

Místo konání: Kulturní dům Chvaletice, U Kult. domu 158, 533 12 Chvaletice

Čas konání klubu: 16.15 – 17.45 hodin

Termíny: Čtvrtek, jednou za dva týdny, konkrétní datum specifikováno rozvrhem na daný měsíc.

Cena za účast v klubu je 750 Kč. Cena pro občany města Chvaletic 200 Kč.

Předpokládaná kapacita klubu je 22 účastníků.

Kontaktní osoba: PhDr. Tomáš Růžička, tajemník MÚ Chvaletice, tel.: 466 768 462, e-mail: ruzicka@chvaletice.cz nebo Mgr. Petra Hirtlová, PhD., ředitelka Centra celoživotního vzdělávání ARC – VŠPSV, tel.: 321 734 711, e-mail: hirtlova@vspsv.cz

PŘIHLÁŠKA: přihláška ke stažení

 

Vedoucí kurzu Typologie osobností (psychologie): Mgr. Jana Mikšovská, vedoucí Katedry společenských věd vysoké školy ARC - VŠPSV a členka Akademického senátu ARC - VŠPSV.

Závaznou přihlášku do kurzu si můžete vytisknout přímo ze stránek města, nebo si je vyzvednout na Městském úřadu Chvaletice u tajemníka úřadu nebo na sekretariátu.

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do sedmi přednášek, celkový rozsah kurzu je 21 vyučovacích hodin.

Ukončení kurzu: Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Místo konání kurzu: Kulturní dům Chvaletice, U Kult. domu 158, 533 12 Chvaletice

Čas konání kurzu: 16.15 – 18.45 hodin

Termíny konání kurzu: 22. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 08. 12. 2020, 19. 1. 2021

Cena za účast v klubu je 750 Kč. Cena pro občany města Chvaletic 200 Kč.

Kapacita kurzu: cca 30 účastníků.

Kontaktní osoba: PhDr. Tomáš Růžička, tajemník MÚ Chvaletice, tel.: 466 768 462, e-mail: ruzicka@chvaletice.cz nebo Mgr. Petra Hirtlová, PhD., ředitelka Centra celoživotního vzdělávání ARC – VŠPSV, tel.: 321 734 711, e-mail: hirtlova@vspsv.cz

PŘIHLÁŠKA: přihláška ke stažení

Obsah kurzu Typologie osobností

Přestože je každý člověk unikát, lze vysledovat u různých lidí společné znaky a podle určitých kritérií dané jedince přiřadit k různým typologiím a s nimi souvisejícím typům.

Na každém jednotlivci se více či méně podepisují různé vlivy, jakými jsou dědičnost, sociokulturní zázemí, způsob výchovy atd. Posluchači se seznámí nejen s charakteristikou běžně užívaných pojmů jako egoista a altruista, extrovert a introvert, cholerik, sangvinik atd., ale i s méně známými typy, které spíše popisují role přisouzené jim určitou typologií, jako např. tragický romantik, loajální skeptik, pan Úspěšný, hasič či rejpal.

Vážně i nevážně se sami posluchači mohou zamyslet nad tím, ke kterému typu patří.

 

A3V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3V