Navigace

Obsah

Informace starostky z jednání zastupitelstva města dne 12.09.2018

Typ: ostatní
informace starostky

 

Informace starostky města  - jednání zastupitelstva města dne 12.09.2018

 

Vážení zastupitelé města, hosté,

dnešním zasedáním Zastupitelstva města Chvaletice zakončíme čtyřleté volební období. Přes všechny peripetie, které se tímto volebním obdobím nesly – roční výluka pana místostarosty z titulu nemocnosti, změna na funkci tajemnice MěÚ – jsem přesvědčena, že se za naši práci nemusíme přinejmenším stydět.

Byla dokončena oprava evangelického kostela v Hornické Čtvrti, vyrostl areál technických služeb, dokončila se oprava fasády základní školy, opravila střecha nad školní družinou, zrekonstruoval chodník v ulici Kolínská, opravila budova myčky na SOUZ, v Hornické Čtvrti probíhá výstavba dešťové kanalizace, veřejného osvětlení s následným vybudováním další komunikace, přibyly další prvky na dětská hřiště, byly nainstalovány informační ukazatele. Též začala oprava – výměna střešní krytiny na bývalé škole v Hornické Čtvrti, na kterou jsme získali z havarijního programu MK ČR 730 000 Kč. Mimochodem – minulý týden jsem odeslala na Ministerstvo kultury ČR, Odbor památek žádost o zařazení školy do programu záchrany architektonického dědictví. No, a když jsme u těch financí, tak například na Loučení s létem se podařilo v letech 2015–2018 sehnat 217 900 Kč, 285 000 tis. Kč od Lesů České republiky na prvky do lesoparku, 1 010 000 Kč na opravu kostela, 53 600 Kč na renovaci lavic v kostele, 30 000 Kč od ČEZ Teplárenská na nákup herního prvku a podobně.

Kamerový systém – v sídle městské policie je již namontována technologie, která slouží pro ovládání a záznam, zahájena montáž kamer a propojení optiky ze stožáru MěÚ do prostor městské policie, kde dále bude provedena montáž napájení technologie kamerového systému včetně záložního zdroje.

Vedení kroniky se úspěšně ujala paní Eva Štěrbová, která si skutečně dává práci, aby podchytila podstatné události a dění v našem městě, a která musela doplnit prodlevu, která ve vedení kroniky nastala v době, kdy skončila její předchůdkyně.

Vyhláškou číslo 1/2015 byla zřízena Městská policie Chvaletice, která svou činností navázala na předchozí činnost MP Lázně Bohdaneč (mimochodem již v roce 2012 se stala myšlenka zřídit vlastní policii velmi aktuální). V současné době má policie pouze tři členy, což způsobuje absenci nepřetržité služby. Bohužel musím zklamat ty, kteří prezentují, že náklady na policii jsou přes sedm milionů a podobně. Pro informaci – do současné doby je čerpáno cca 2,1 mil. Kč. Uložené pokuty činí částku 459 700 Kč.

Byla zahájena jednání ohledně bezpečnosti lávky pro pěší vedoucí přes Labe. V současné době je hotová její obhlídka, objednána je diagnostika a výpočet zatížitelnosti.

Podporovali jsme volnočasové aktivity dětí, dospělých – sport, kulturu, činnost klubu důchodců i rodinného centra. Zde musím zmínit a pochválit komisi pro občanské záležitosti, která je skutečně aktivní a kdykoliv je potřeba nějakou akci podpořit, tak se zapojí.

Pracoval i kontrolní výbor, finanční výbor a investiční komise, kde musím zmínit pana Ing. Rudolfa Beneše, který se zúčastňoval pravidelně výběrových řízení.

Rada města se do dnešního dne sešla celkem sto třicet osmkrát, zastupitelstvo od ustavujícího zasedání třiadvacetkrát. Účast zastupitelů (není započítáno dnešní zasedání) byla 83,4 %. Zde musím pochválit p. Miloše Rokytu, který nechyběl ani na jednom zasedání.

A že jsme dobře hospodařili o tom svědčí i to, že v současné době je na účtech přes 30 milionů Kč.

 


Příloha

Vytvořeno: 1. 10. 2018
Poslední aktualizace: 9. 1. 2019 16:26
Autor: Správce Webu