Navigace

Obsah

 

Zde naleznete soubor s "Dotazníkem 2019" a úvodní slovo paní Ing. Zdeňky Markové, starostky města Chvaletice, k dotazníkovému šetření.

 

Vážení spoluobčané,

v současné době zpracováváme první strategický plán rozvoje města Chvaletice.

Strategický plán rozvoje města Chvaletice pro období 2019–2029 je klíčovým dokumentem, který bude sloužit jako nástroj pro budoucí rozvoj našeho města. V rámci strategického plánu mimo jiné společně identifikujeme hlavní problémy města, definujeme cíle a priority rozvoje města na dalších deset let. Současně představíme i vize, na které naváže budoucí vedení města, které tak získá komplexnější základ pro svou práci. 

Velmi důležitým podkladem pro zpracování strategického plánu jsou názory Vás – názory občanů města. Do dotazníku jsme rovněž zařadili témata, která jsou důležitá pro naši každodenní práci. Vyplněním dotazníku nám poskytnete důležitou zpětnou vazbu, jak se Vám ve městě žije, jak by se město mělo rozvíjet, co by měla radnice zlepšovat. Čím více občanů se do dotazníkového šetření zapojí, tím objektivnější výstupy naše město získá. Každý člen rodiny může vyplnit a odevzdat svůj dotazník.

Dovolte mi za vedení města se na Vás obrátit s prosbou o spolupráci prostřednictvím zapojení se do dotazníkového šetření, které bude probíhat v období od 10.08.2019 do 10.09.2019.

Dotazník obsahuje 17 otázek. U každé otázky je vysvětleno, jak na otázku technicky odpovědět. U otázky č. 17 můžete uvést Vaše náměty, připomínky, komentáře, které nebylo možné uvést u předchozích otázek. Pokud budete mít nedostatek místa v dotazníku, můžete psát na volný list.

Dotazník v tištěné podobě je distribuován do všech domácností ve městě. V případě potřeby bude samozřejmě také k vyzvednutí na MěÚ Chvaletice, v přízemí budovy.  

Dotazník je k dispozici také na www.chvaletice.cz, zde si jej můžete vytisknout a vyplnit v listinné podobě, nebo jej můžete vyplnit elektronicky a odeslat na kontaktní e-mail podatelna@chvaletice.cz.

Vyplněný dotazník v papírové podobě odevzdejte na MěÚ Chvaletice v přízemí do připravené urny, která bude označená „Dotazníky 2019“, nebo vhoďte do schránky umístěné v průchodu před vstupem do MěÚ vpravo od úřední desky, a to v termínu do 10.09.2019. Vaše názory nás zajímají a jsou pro nás cenným zdrojem informací.

Děkuji Vám za čas, který k vyplnění dotazníku věnujete a přeji Vám krásnou druhou polovinu léta.

 

Vaše

Zdeňka Marková, starostka města

 

Chvaletice dne 06.08.2019

 

Úvodní slovo starostky města Chvaletice ke stažení a tisku: úvodní slovo