Navigace

Obsah

 

Na podzim 2019 město uskutečnilo mezi občany dotazníkové šetření, jehož obsahem bylo 18 otázek, které se dotýkaly života ve městě. Celkem bylo rozdáno 1200 dotazníků do chvaletických domácností. V průběhu měsíců říjen až leden probíhalo jejich vyhodnocení. Zde maleznete aktuálně zpracované odpovědi. 

   Odpovědi na jednotlivé otázky budou zveřejněny v průběhu tohoto týdne.

 

  Dotazník

dotazník

dotazník

dotazník

dotazník

dotazník

dotazník

dotazník

dotazník