Navigace

Obsah

Zprávy

Jednací řád Zastupitelstva města Chvaletice

Zveřejňujeme platný a účinný Jednací řád Zastupitelstva města Chvaletice, aby se s ním mohla seznámit veřejnost. celý text

ostatní | 15. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Informace k jednání Zastupitelstva města Chvaletice dne 17.12.2018

Vážení občané,

na programu jednání zastupitelstva města dne 17.12.2018 je projednání a schválení obecně závazných vyhlášek.
OZV č. 1/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a OZV č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nyní se s návrhy těchto OZV můžete seznámit a uplatnit k nim své připomínky. Dále se můžete seznámit s návrhem rozpočtu na rok 2019, který je zveřejněn na úřední desce, složka Rozpočet 2019. celý text

ostatní | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Otevřený dopis radě města a vyjádření nové rady města

Rada města obdržela otevřený dopis od bývalé rady města - připomínky k současnému vedení. Zde zveřejňujeme jak dopis bývalé rady města, tak i reakci nové rady města na tento dopis. celý text

ostatní | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

35. narozeniny Chvaletického divadla JEN TAK

V sobotu 17.11.2018 se slavilo celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Co se událo na radnici v týdnu od 05.11.2018

Informace z radnice celý text

ostatní | 22. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Recyklace manganové hlušiny

Společnost Mangan Chvaletice, s. r. o. připravuje projekt na recyklaci manganové hlušiny a výrobu vysoce čistého elektrolytického kovového manganu a síranu manganatého. Přiložený dokument je zatím jediným materiálem, který byl pro veřejnost zpracován. Začátkem roku 2019 se uskuteční beseda s občany k dané problematice. celý text

ostatní | 13. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

TK Chvaletice Mistr ČR Formace standard 2018

TK Chvaletice Mistr ČR celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Co se událo na radnici v týdnu od 29.10.2018

Informace celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor: Ing. Zdeňka Marková

Výsledky voleb orgánů města z ustanovujícího zasedání zastupitelstva města

výsledky volby orgánů města celý text

ostatní | 4. 11. 2018 | Autor: Správce Webu