Navigace

Obsah

Informace starostky po ZM 15.06.2020

Typ: ostatní
Informace z radnice

Město Chvaletice

 

Informace starostky,

které zazněly na ZM dne 15.06.2020

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádné zasedání zastupitelstva města, neobdrželi zastupitelé k tomuto bodu programu žádné písemné materiály.

Od 01.06.2020 byla jmenována do funkce ředitelky Základní školy Chvaletice, okres Pardubice, paní Mgr. Jana Knollová. Rada města tak rozhodla na základě doporučení konkurzní komise, že uchazečka je vhodný uchazeč na jmenování do funkce.

Zúčastnila jsem se jako člen konkursní komise konkurzu na nového ředitele SOUz Chvaletice. Novou ředitelkou SOUz Chvaletice se stane Mgr. N. Kovářová, s nástupem do funkce od 01.09.2020.

Zmíním ještě nedělní průtrž mračen a bouřky ve Chvaleticích. Došlo k zatopení sklepů v bytových domech v ul. ČSA a 9. května, kde bylo kolem půl metru vody. Voda natekla i do sklepů řady rodinných domků, např. v ulici Budovatelů téměř zalila osobní auto v garáži. V domě s pečovatelskou službou voda natekla do krčku, chodeb ve II. patře a přízemí, do kulturní místnosti. Příčina zatím není známa. Bylo nahlášeno na pojišťovnu. Pravděpodobně nestačily dešťové svody ze střechy. Došlo k zatopení podchodu pod obchvatem k nádraží, kanalizace nestíhala takové množství vody pojmout. I sem museli přijet hasiči a vodu odčerpat. O tom, jaké množství vody v krátkém čase spadlo hovoří i to, že v HČ přetékal malý rybníček (naplněný vodou z přilehlých lesů) silnici, odtok trubkami pod hrází nestačil. Na silnici se vytvořilo jezero a řidiči museli jezdit opatrně. Vylitou vodu na silnici jsme označili dopravními značkami, aby řidiči byli opatrní. Musíme zkontrolovat hráz rybníka, zda nedošlo k jejímu poškození (upozornění M. Rokyty).

Rovněž popadalo několik větví stromů, dopravní značky.

Na tomto místě bych ráda poděkovala jednotkám hasičů, kteří pomáhali našim občanům odstraňovat následky průtrže mračen (3 skupiny). Dále velký dík patří pracovníkům místního hospodářství, kteří na výzvu nastoupili na čištění ucpaných kanálů, vyčistili tlakovou vodou podchod pod silnicí u nádraží, osazovali dopravní značky atd. Děkuji i P. Kasalovi, který se mnou objížděl město, abychom zmapovali škody.

Zaplavený podchod k nádraží

Odčerpávání vody z podchodu


Vytvořeno: 18. 6. 2020
Poslední aktualizace: 18. 6. 2020 15:05
Autor: Ing. Zdeňka Marková