Navigace

Obsah

Informace starostky po ZM 27.05.2020

Typ: ostatní
Informace pro občany z radnice.

 Město Chvaletice

 

Informace z radnice

(Většina informací zazněla na zasedání ZM 27.05.2020)

 

 1. Koronavirová pandemie
 • Nouzový stav vyhlášen od 12.03.2020 (zrušení sportovních, kulturních a dalších akcí, uzavření knihovny, haly). Došlo ke zrušení všech kulturních akcí, objekt DK byl uzavřen stejně jako hala.

Rekapitulace

Ve čtvrtek 12.03. vyhlásila vláda od 14:00 hodin nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného SARS CoV-2) na dobu 30 dnů, sněmovnou byl tento nouzový stav prodloužen do 30.04. a následně ještě jednou prodloužen do 17.05.2020. V této souvislosti byla vládou vydána řada opatření.

Např. bylo všem osobám zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos ústa) jakými jsou např. respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Povinnost nosit roušku byla následně rozvolňována (např. děti do dvou let, děti v MŠ, osoby s vyjmenovanými zdravotními problémy, řidiče motorových vozidel, atd.).

Od soboty 14.03. od 6:00 hodin se uzavřely veškeré obchody s výjimkou potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot a dalších. Ve stejném období se rovněž zavřely provozovny stravovacích služeb. Od 09.04. vláda nařídila všem provozovnám s výjimkou zajistit u vchodu dezinfekční prostředky a ochranné rukavice.  Postupně vláda vydávala další výjimky ze zákazu prodeje (od 09.04. otevřeny hobby markety)

Od pondělí 16.03. od 0:00 hodin byl zakázán volný pohyb osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest. Byl vydán zákaz vstupu do ČR pro všechny cizince bez trvalého a přechodného pobytu v délce nad 90 dní. Občanům ČR a cizincům s trvalým či přechodným pobytem v délce nad 90 dní se zakázalo vycestovat z ČR.

V pondělí 16.03. vláda nařídila starostům obcí zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Seniorům vláda doporučila nevycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Od tohoto dne byly otevřeny prodejny textilní galanterie (možnost nákupu materiálu na šití roušek) či servis výpočetní techniky, spotřební elektroniky a dalších přístrojů pro domácnosti.

Od 19.03. se vymezil ve vybraných maloobchodech čas na nákup pro osoby nad 65 let, nejdříve na dobu 10:00 – 12:00 hodin, od 20.03. změnila vláda čas vyhrazený seniorům na nákupy  na dobu 7:00-9:00 hodin a byly přidány osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P starších 50 let. Od 25.03.upravila vláda čas pro nákupy seniory na 8:00-10:00 h.

Od 19.03. se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest.

Od 24.03. od 6:00 h je možno pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské či jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Při kontaktu s ostatními osobami je nutné zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

 

 • uzavření ZŠ od 11.03.2020 na základě opatření vlády - pro žáky 9. tříd byla otevřena škola od 11.05., podle počtu přihlášených dětí se otevřely dvě skupiny a od pondělí 25.05. bylo otevřeno 6 tříd prvního stupně s tím, že odpolední provoz bude pro jednu skupinu. Připravuje se od 07.06. možnost otevření tříd i pro druhý stupeň, pokud to personální a prostorové podmínky umožní. Je na škole, jaký formát zvolí.
 • následně uzavření MŠ od 17.03.2020 na základě žádosti ředitelky, po dohodě se zřizovatelem. MŠ byla otevřena nově od pondělí 25.05, byla otevřena  dvě oddělení. Jedno oddělení s provozem 6-15.30 hodin (15 dětí) a druhé s provozem 7-15.30 hodin (17 dětí).
 • omezen provoz MěÚ od 16.03.2020 na 3 hodiny v pondělí a tři hodiny ve středu, od 20.04.2020 provoz v pondělí a čtvrtek od 8 do 17 hodin, v ostatní dny po dohodě s úředníkem.  

Od pondělí 16.03.2020 došlo ve vazbě na usnesení vlády k úpravě úředních hodin pro veřejnost na MěÚ. Úřad byl dostupný pouze v pondělí tři hodiny mezi 14-17 h a ve středu tři hodiny mezi  8-11 h. Budova úřadu byla uzamčená, úředníci se střídali ve službách v přízemí a vpouštěli veřejnost jednotlivě do budovy. Vyzvali jsme veřejnost, aby cestu na úřady využívala pouze v neodkladných záležitostech, aby nahradila osobní kontakt písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.  I přes tuto výzvu občané na úřad docházeli, v určených dnech (pondělí a středa) se jednalo o cca 10-20 klientů.  V tomto omezeném rozsahu fungoval úřad do 20.04., kdy z důvodu postupného uvolňování opatření vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu se rozšířily úřední hodiny pro veřejnost na pondělí a středu od 8-11, 12-17 h. S tím narostl i počet obsloužených občanů na až 50 klientů za den. V ostatní dny byla veřejnost obsloužena po předchozí dohodě s příslušným úředníkem.

Každý občan, který vstoupil do budovy v době od 16.3. do 19.04. podepisoval čestné prohlášení, že se vědomě nesetkal s nákazou Covid_19 a že nepřicestoval ze zahraničí a zároveň byl zaevidován do sešitu. Od 20.04. jsme od čestného prohlášení odstoupili, pouze jsme vedli evidenci občanů a začali jsme měřit lidem teplotu bezkontaktním infračerveným teploměrem. Vytvořili jsme v přízemí budovy dvě pracoviště, která jsme vybavili dezinfekcí, jednorázovými rukavicemi, ubrousky a zaměstnance jsme oddělili plastovou příčkou. 

Od 18.05. byl úřad otevřen veřejnosti v pondělky a středy, v ostatní dny na zazvonění. Od 25.05. je úřad otevřen jako před koronavirem.

Vyhlášení nouzového stavu a zákaz volného pohybu osob ovlivnilo i fungování úřadu. Všechny schůzky byly zrušeny, protože všechny úřady měly zákaz přijímat návštěvy a jezdit na jednání.

Protože patříme mezi menší úřady, nemohli jsme využívat možnost rozdělení zaměstnanců do skupin, které by se nepotkávaly (část zaměstnanců by pracovala z domova) a v případě zjištění onemocnění zaměstnance  COVID-19 by  nešel do karantény celý úřad. Tzv. home office jsme využili tři pátky po sobě, kdy zaměstnanci plnili úkoly uložené tajemníkem.

Od 02.04. nebyly povoleny platby v hotovosti na pokladně úřadu, mohlo se platit pouze bezhotovostně kartou. Příjem hotovosti byl obnoven od 20.04.2020.

Neustále jsme museli sledovat informace a nařízení, které jsme dostávali nejdříve chaoticky z několika míst (ORP Přelouč, Pardubický kraj, HZS), později se situace ustálila a vše jsme dostávali elektronickou cestou z Krajského operačního střediska HZS Pardubického kraje.

 • zvýšení četnosti úklidu v domě s pečovatelskou službou

Jak víme, nejvíce rizikovou skupinou obyvatel jsou starší občané, zejména pokud jsou nemocní. Pro zabezpečení zvýšených hygienických opatření v domě s pečovatelskou službou jsme posílili úklid společných prostor v domě a četnost úklidu, včetně dezinfikování madel, klik a dalšího vybavení na chodbách. Množství sedacího nábytku umístěného na chodbách jsme zredukovali tak, aby v každém vchodě zůstala lavička, na níž si může senior odpočinout. Důvodem byl zákaz volného pohybu osob mimo bydliště a nevytváření podmínek pro společné vysedávání seniorů na chodbách.  Cílem je ochránit seniory před případnou nákazou. Každý vchod byl vybaven nástěnným zásobníkem na dezinfekci.

 • zajištění ochranných prostředků a dezinfekce pro zaměstnance města, město

Dezinfekce byla v začátcích nedostatkovým zbožím. Od 19.3. nám začal dodávat ochranné prostředky stát prostřednictvím ORP Přelouč. První 3 litry v té době nedostatkové dezinfekce Anticovidu na ruce a povrchy, jsme obdrželi 19.3, z tohoto množství jsme dali do DPS 1,5 l a po 0,5 l obdržel MUDr. Licek, MUDr. Hyhlík a 0,5 l zůstalo město. Začátky byly opravdu těžké.

Zaměstnancům jsme 20.3. rozdali bavlněné roušky, které jsme nakoupili.  Dále jsme zajistili pro všechny zaměstnance jednorázové rukavice a dezinfekci a pečovatelkám  navíc štíty a jednorázové oblečení.

Stát při distribuci rozlišoval ochranné pomůcky a dezinfekci pro pečovatelskou službu a pro město.  Od 23.03. jsme jednou týdně dostávali ochranné pomůcky pro PS. Jednalo se o  ústenky, respirátory, dezinfekci na ruce Anticovid a dezinfekci na plochy Persteril 15. Mnohem později jsme obdrželi pro PS  i brýle, štíty, jednorázové obleky.

Jedna z posledních dodávek ústenek byla určena i pro základní školu (650 kusů)  a mateřskou školu (400 kusů).

V pátek 27.3. jsme obdrželi z elektrárny dar 3.000 kusů respirátorů FFP2. Respirátory jsme hned v ten den předali praktickým lékařům, do lékárny, na zubní. V té době lékaři respirátory od státu neměli a nevěděli, zda budou moci v pondělí 30.03. otevřít svou ordinaci. Díky předaným respirátorům to bylo možné. Respirátory jsme předávali i dalším subjektům ve Chvaleticích, jejichž zaměstnanci pracují v první  linii (pošta, prodejny potravin, ČOV, Benzina). Respirátory jsme vybavili i naše zaměstnance (pečovatelky, sociální pracovnice, strážníci městské policie, pracovníci místního hospodářství, úředníci). Respirátory v počtu 200 kusů jsme předali do Domova u fontány Přelouč (7.4)., který se v té době potýkal s nedostatkem ochranných prostředků.

Před otevřením SOUz jsme předali respirátory pro učitele autoškoly, samozřejmě jsme poslali respirátory do základní školy a do mateřské školy.

Snažili jsme se pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba

Zakoupili jsme dezinfekci Persteril 15, kterou po rozředění používají zaměstnanci místního hospodářství na ošetření mobiliáře (kontejnery, lavičky, herní prvky). 

Pro účely úklidu v objektech v majetku města (úřad, MH, DK, tělocvična, obytné domy) průběžně nakupujeme úklidové prostředky s dezinfekčními účinky. Výdaje proti letům minulým jsou tak vyšší.

Z rozpočtu města jsme dále nakoupili:

3x bezkontaktní teploměr -  1x úřad, 1x pečovatelská služba a 1x byl zapůjčen státní policii

 • informování veřejnosti (hlášení v rozhlase, výlepové plochy, web města,…)

Občany jsme od začátku informovali (16.3., 18.3.). Využívali jsme k tomu a využíváme i nadále webové stránky města, hlášení městského rozhlasu, facebook, vyčlenili jsme tři výlepové plochy ve městě, kam jsme vylepovali důležité informace pro občany (rady, doporučení, návody). Ve dnech 18. a 19.03. jsme roznesli do schránek občanů starších 70 let informační leták, jehož obsahem bylo doporučení, aby senioři v době nouzového stavu nevycházeli mimo své obydlí a nabídka pomoci města s nákup, včetně kontaktních údajů na paní Hniličkovou, sociální pracovnici. Spolu s rouškami, které jsme roznášeli do schránek seniorů (dvě vlny) jsme předávali vytištěné i nabídky, informace, které byly v danou dobu k dispozici. Např. nabídky psychosociální pomoci z různých míst (Laxus, APP, atd.).

16.03. jsem vydala první prohlášení, v němž jsem vyzvala občany k dodržování pravidel, dále následovalo velikonoční poselství z 10.04.

 • šití a distribuce roušek občanům

V pondělí 16.03. jsme oslovili veřejnost se žádostí o pomoc při šití roušek a zajištění materiálu (látek, gumiček) na šití. Do akce šití roušek se zapojilo téměř 20 švadlenek – dobrovolnic a šily a šily. Nebylo to jednoduché. V začátcích chyběly hlavně gumičky, nebylo možno koupit látku a švadlenky si musely poradit. Většinou šily z látek, které jsme obdrželi na základě výzvy od občanů. Když ušily určité množství, tak nám je donesly na úřad. Distribuci roušek jsme započali u seniorů. První roušky (80 kusů) jsme za pár dnů po vyhlášení předali seniorům v DPS.  V pondělí 23.03. jsme začali distribuovat roušky do schránek všem občanům ve věku 70 let a více. Spolu s rouškou občané obdrželi informace o tom, jak si mají umývat ruce, jak pečovat o roušku, nabídku psychologické pomoci, informací, že mohou senioři žádat o pomoc s nákupy). Celkem jsme rozdali 402 balíčků. Roznos provedli zaměstnanci města. Jak jsme dostávali další ušité roušky, mohli jsme začít nabízet roušky i nižší věkové kategorii občanů, 26.03. jsme vydávali roušky seniorům ve věku 65-69 let a od 27.3. jsme začali nabízet roušky všem občanům. Z počátku to byly úterky a čtvrtky, vždy v době 9-10 hodin, později jsme zkrátili výdej na půl hodiny. Občané si mohli vyzvednout roušku i v úředních hodinách. Na dětské oddělení do nemocnice jsme předali v březnu 30 roušek, když jsme se dozvěděli od jedné naší občanky, která tam pracuje jako dětská sestřička, že jich mají nedostatek.

Pokud se některý senior nemohl dostavit pro další roušku na úřad, na základě telefonické žádosti jsme mu roušku individuálně doručili do schránky.

V pondělí 27.04. jsme zrealizovali druhou roznášku roušek. Strážníci MP předali do schránek seniorům ve věku 80 let a více 135 balíčků, v každém balíčku byly dvě roušky (na gumičku a na uvázání).

K dnešnímu dni našily švadlenky 1.585 roušek. V tomto čísle jsou započteny pouze roušky, které švadlenky přinesly na úřad.  K těmto rouškám jsme ještě získali 300 bavlněných roušek od iniciativy Roušky pro Přelouč. Na oplátku jsme jim dodali látky.

Máme informace, že do šití roušek se zapojily i další švadlenky, které je distribuovaly ve svém okolí napřímo.

V současné době se zásoby roušek ztenčily. Domníváme se, že každý občan roušky má. Ještě máme na úřadě k dispozici látky na šití roušek, pokud by některá švadlenka ještě chtěla šít.

 • dobrovolníci

Na základě výzvy se postupně nahlásilo 14 dobrovolníků. Ze strany seniorů, byť jsme to hlásili a informaci obdrželi senioři spolu s rouškou, nebyl zájem velký. Opakované nákupy dělají dobrovolníci 4 seniorům. Dobrovolníky jsme dle potřeby vybavovali rouškou a jednorázovými rukavicemi.

Poděkování

Velké díky patří všem, kteří se podíleli na šití bavlněných roušek pro občany, ať už zajištěním a dodáním materiálu na šití tak následně vlastním šitím roušek. Zapojilo se více jak dvě desítky dobrovolnic - švadlenek. Poděkování patří  Vám všem.   Bez Vás dobrovolníků bychom nebyli schopni v první vlně zajistit roušky pro seniory a další občany.

Dále děkuji všem nahlášeným dobrovolníkům za jejich ochotu pomáhat. Nevadí, že jste všichni nemohli pomáhat, protože ze strany seniorů velký zájem o pomoc s nákupy nebyl. Moc si toho vážím.

Velké díky patří všem subjektům a profesím, které se o nás od počátku staraly v první linii. Děkujeme lékařům, zdravotním sestřičkám, zdravotníkům, lékárníkům, prodavačkám, pošťákům a dalším, kteří pracovali v první linii, nezůstali doma a starali se o to, aby nás měl kdo ošetřit, když nám nebylo dobře, abychom si mohli nakoupit potraviny, vyzvednout léky, vyzvednout balík, abychom měli odvezené odpadky, uklizené město. Tito lidé pracovali, i když z počátku jejich zabezpečení ochrannými prostředky nebylo dobré. Vážíme si Vaší práce a moc a moc děkujeme.

     Rovněž musím poděkovat i našim zaměstnancům:

 • pracovníkům místního hospodářství, kteří se starali o to, aby město bylo uklizené od odpadků,
 • pečovatelkám, které se staraly o seniory a musely přitom dodržovat přísné hygienické podmínky, aby se nedostala nákaza do pečovatelského domu.
 • strážníkům městské policie za kontrolu dodržování vydaných opatření
 • dalším zaměstnancům, kteří zásobovali úřad ochrannými prostředky, průběžně informovali veřejnost.
 •  
 • jednání rady města

Rada města se v době nouzového stavu scházela každý týden. Od 24.3., kdy byl zakázán volný pohyb osob, probíhala jednání rady města prostřednictvím Skype. Projednávali jsme běžné provozní věci a dále i záležitosti související s koronavirovou pandemií. Řešili jsme úlevy pro občany a podnikatele.

O uzavření mateřských škol vláda nejednala a vše nechala na rozhodnutí ředitele školky a zřizovatele. Na základě žádosti ředitelky MŠ rada města rozhodla o uzavření mateřské školy od úterý 17.03.2020. Toto uzavření jsme velice zvažovali a nakonec schválili. V té době navštěvovalo školku minimum dětí, protože bylo období neštovic.

Před otevřením základní školy a mateřské školy se rada města sešla s ředitelkou MŠ (2x) a se statutárním zástupcem ZŠ (1x), abychom se navzájem informovali o připravenosti škol na otevření.

 • opatření na pomoc podnikatelům a občanům

Prominutí penále za pozdní uhrazení platby nájemného z bytů a nebytových prostor v majetku města

Rada města Chvaletice jako první schválila dne 25.03.2020 prominutí penále za pozdní uhrazení splátek nájemného za období březen 2020 až do konce vyhlášeného nouzového stavu Vládou ČR dle účinných smluv o nájmu bytových prostor a prostor sloužících podnikání, které město Chvaletice uzavřelo jako pronajímatel (vlastník) prostor s nájemci, kteří byli přímo dotčeni omezením provozu na základě vyhlášení nouzového stavu. Toto usnesení bylo následně usnesením rady města dne 22.04.2020 rozšířeno na období březen 2020 až listopad 2020.

Prominutí úhrady nájemného z nebytových prostor v majetku města

Rada města schválila dne 01.04.2020 prominutí úhrady nájemného z nebytových prostor sloužících k podnikání, které jsou ve vlastnictví města Chvaletice, a to za dva měsíce (duben – květen 2020, resp. březen - duben 2020). K prominutí úhrady nájemného dochází na základě žádosti nájemců těchto nebytových prostor v souvislosti s řešením negativních dopadů nouzového stavu a krizových či mimořádných opatření na jejich podnikání. Důvodem přijetí tohoto usnesení je zájem města a jeho občanů na zachování dostupnosti služeb občanům, podpora místních podnikatelů, zachování zaměstnanosti a pokračování ve využívání nebytových prostor v majetku města nájemcem k podnikání. Příjmy z těchto pronájmů jsou zdrojem příjmů města. 

 

Odložení splatnosti nájemného a služeb z bytů

Rada města Chvaletice svými usneseními z 22.04.2020 schválila odložení splatnosti nájemného a služeb spojených s užíváním nájemního bytu v majetku města za měsíce duben, květen, červen a červenec 2020 (nebo jen za některé z uvedených měsíců) do 20.12.2020 na základě žádosti nájemce podané do 31.05.2020. Odklad se týká nájemníků, kteří se z důvodu mimořádných opatření vydaných vládou ČR v souvislosti s pandemií dostanou do platební neschopnosti, což musí žadatel doložit. Odložení úhrady nebude považováno za porušení nájemní smlouvy.

Formulář žádosti naleznete na webových stránkách města Chvaletice  

Odložení splatnosti nájemného a služeb z pronajatých nebytových prostor sloužících k podnikání

Rada města Chvaletice svými usneseními z 22.04.2020 schválila odložení splatnosti nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku města sloužících k podnikání a záloh na služby spojené s tímto pronájmem za měsíce červen, červenec a srpen 2020 (nebo jen za některé z uvedených měsíců) do 30.11.2020 na základě žádosti nájemce a doložení čestného prohlášení o omezení provozování podnikatelské činnosti v důsledku mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. 

Formulář žádosti naleznete na webových stránkách města Chvaletice .

Upuštění od sankcí z místních poplatků

Městský úřad Chvaletice, jako správce místních poplatků, rozhodl již 25. 3. 2020, že nebude sankcionovat nezaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to do 31.05.2020. Toto rozhodnutí se týká termínu splatnosti do 31.03.2020.

Městský úřad Chvaletice, jako správce místních poplatků, dále rozhodl, že nebude sankcionovat nezaplacení místního poplatku ze psů, a to do 31.05.2020.

Rada města Chvaletice svými usneseními z 22.04.2020 doporučila správci místních poplatků posunout termín splatnosti místního poplatků za komunální odpad a místního poplatku ze psů až do 30.09.2020.

Nenavyšování nájemného v roce 2020 u bytů i nebytů.

Rada města Chvaletice schválila svým usnesením dne 22.04.2020, že v roce 2020 nebude město uplatňovat navýšení nájemného z bytů pro nájemní bydlení a nebytových prostor sloužících k podnikání, které jsou v majetku města Chvaletice.

 • nákup dezinfekčního stojanu a dezinfekčního přístroje

Dezinfekční stojan

V dubnu rada města rozhodla o nákupu jednoho venkovního dezinfekčního stojanu na  dezinfekční přípravek  za cenu 26 tis. Kč. Stojan nám firma Colmax dodala 13.05.2020, za měsíc od objednání a umístili jsme jej před DS I vlevo od vchodu, do míst, kde se denně pohybují desítky lidí (pošta, úřad, lékaři, prodejny, pečovatelský dům). Dezinfekci může využít každý, kdo si potřebuje vydezinfikovat ruce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  Je pravdou, že dezinfekce je k dispozici i v obchodech, na poště či v čekárně. V těchto zařízeních je však omezená pracovní doba. Do stojanu doléváme dezinfekci Anticovid. Jedná se o vysoce účinnou alkoholovou dezinfekci, která spolehlivě odstraní z rukou bakterie, plísně i viry. Je vyrobena podle receptury WHO (Světové zdravotnická organizace). Obsahuje cca 80 % ethanolu, 3 % peroxidu vodíku, 2 % glycerolu a 13 % vody. 

Z počátku jsme měli obavy z velké spotřeby dezinfekce, ale zatím je spotřeba přiměřená.

Cena 1 l dezinfekce Andicovid se pohybuje od 77 Kč za litr. Na trhu najdeme i za cenu 299 Kč za litr dezinfekce.

Dezinfekční jednotka

Město zakoupilo mobilní dezinfekční jednotku AKIMIST od společnosti Realtime techonologies, s. r. o., Sezemice  Jeho cena byla 97.000 Kč. Jedná se o přístroj, který účinnou formou dezinfikuje uzavřené prostory. Přístroj rozprašuje do prostoru suchou mlhu, která se rozptýlí do celého prostoru v místnosti a tak spolehlivě dezinfikuje i špatně přístupná místa (rohy, mezery,…).  Je mimořádně vhodný pro použití v boji s koronavirem k dezinfekci a čištění prostor.  Přístroj umí vydezinfikovat prostory tzv. suchou mlhou, rozprašuje mikroskopické kapky, které jsou tak malé, že umožňují dezinfekci bez smáčení prostředí.  Vybavení místnosti se nemusí nijak uklízet, nevadí ani výpočetní technice.

Výrobce nám dodal přístroj 18.5., což bylo pondělí a do konce týdne se nám podařilo vydezinfikovat v základní škole – třídy, sborovnu, WC, jídelnu, tj. prostory, do nichž se vrátí žáci 1. stupně a dvě oddělení  v mateřské škole. 

Budeme pokračovat s dezinfekcí dalších prostor v majetku města, jako jsou prostory v domě s pečovatelskou službou, na úřadě, v domě kultury, v tělocvičně. Pokud bude zájem, pak i další prostory jiných subjektů.

Jako dezinfekci jsme použili přípravek Sanosil S010, doporučený výrobcem. Účinek této dezinfekce je až tři týdny.

Přístroj obsluhují dva zaměstnanci města, kteří jsou ustrojeni v ochranných oblecích a jsou vybaveni ochrannými prostředky (brýle, respirátor, rukavice, štít). Zařízení váží do cca 40 kg, takže jeho přemísťování po schodech dá zaměstnancům zabrat. Ne všude je výtah.

 • vliv na rozpočet města r. 2020 

Koronavirová krize se samozřejmě dotkne i rozpočtu našeho města. Za období leden 2020- duben 2020 to zatím vypadá dobře, ale v následujících měsících očekáváme propad daňových příjmů mezi 10 % - 20 % za rok, což v našem případě může dělat 4 – 8 mil. Kč dle predikce, kterou dělalo Sdružení místních samospráv. Jsou to vše odhady.  Za květen se odhaduje propad dokonce 30 % - 40 %.

V úterý se naše město připojilo k výzvě Svazu města a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR (v obou jsme členy) a Spolku pro obnovu venkova, když tohoto dne jsme vyvěsili na budovu radnice smuteční prapor.  Počítáme s poklesem sdílených daní, ale nelíbí se nám, že tento očekávaný pokles sdílených daní je dále prohlubován.

Vláda porušila sliby, které dala samosprávám, že na jejich daňové příjmy nesáhne.

 

Rozjezd akcí ve městě:

V době nouzového stavu Rodinné centrum ve spolupráci s městem uspořádalo pro děti akci velikonoční tvoření a ozdobení velikonočního stromu. Letošní velikonoční strom byl ozdoben zaměstnanci města v ulici U KD poblíž vchodu do stravovacího pavilonu výrobky dětí. Následně ještě Rodinné centrum uspořádalo v lesoaparku čarodějnické soutěže - hledání čarodějnic pro děti.

Nyní, po rozvolnění přijatých opatření je dům kultury – resp. knihovna otevřena od  27.04. a  hala od 11.5 za dodržení podmínek provozu.

Nejbližší akce:

Kuličková olympiáda v pátek 12.06. od 17 h před ZŠ v parku – pořádá DK s komisí pro volnočasové aktivity

Koncert na schodech 18.06. od 17 h – vystoupí orchestr Jaroslava Ježka

Čarodějná pohádka pro děti 19.06. od 17 h – kulisárna

Den dětí se letos konat nebude, nejsme schopni zajistit a dodržet nyní platné opatření 300 osob, odstup nejméně 2 metry s výjimkou členů rodiny

 1.  Personální změny na úřadě

Do funkce vedoucí odboru investic a údržby majetku byla radou města jmenovaná paní Ing. Daniela Stehlíčková s nástupem od 01.03.2020.

Na funkci správce tělocvičny byla vybrána ze tří uchazečů paní Petra Boledovičová, která nastoupila do funkce od 01.05.2020 po panu Milanovi Sotonovi, jemuž skončil pracovní poměr 31.03.2020.

Vrchní strážník MPCH podal výpověď a pracovní poměr mu končí 31.05.2020. Na jeho místo se zatím nikdo nepřihlásil.

 1. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Chvaletice

Rada města vyhlásila konkurz na ředitele/ředitelku Základní školy Chvaletice, okres Pardubice, dne 26.02.2020 s nástupem do funkce od 01.07.2020 nebo dohodou. Termín uzávěrky přihlášek byl 20.04.2020, město obdrželo nabídku jednoho uchazeče. Řízený pohovor s uchazečem se uskutečnil ve čtvrtek 28.05.2020 a na základě doporučení konkurzní komise rada města jmenovala ředitelkou Základní školy Chvaletice, okres Pardubice, Mgr. Janu Knollovou, s nástupem do funkce od 01.06.2020.

 1. Dotace
 • Podali jsme žádost o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost, výzva 03_19_109, název projektu: Přívětivý úřad (možná dotace až 95 %), celkové způsobilé náklady 1.955 tis. Kč, vlastní zdroje 98 tis. Kč. Žádáme o: a) webové a mobilní aplikace – Portál občana – pro komunikaci občana s úřadem, úplné elektronické podání, elektronické formuláře, mobilní rozhlas, hlášení závad, b)  provázání Portálu občana města Chvaletice s Portálem občana MV, c) nákup elektronické úřední desky, d) tvorba strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci s občanem, e) proškolení zaměstnanců úřadu v IT a měkkých dovednostech (komunikační techniky, umění jednat s lidmi, zvládání konfliktů)
 • Podali jsme žádost na MMR o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2020 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ve městě Chvaletice“, náklady akce 1.933 tis. Kč, požadovaná dotace 1.353 tis. Kč. Úspěšnost v tomto dotačním programu je minimální. Bylo podáno přes 1.200 žádostí, je výrazný převis (bylo alokováno 368 mil. Kč, požadavků je za 1.548 mil. Kč), zatím nebylo rozhodnuto.
 • Nebyly nám schváleny dotace Ministerstva kultury z Havarijního programu a z Pardubického kraje z dotačního programu Podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji v r. 2020 na pokračování v repasi a replikách oken do školy v HČ č. p. 124, byť podmínky žádostí jsme splnili. Objem podaných žádostí převyšoval alokovanou částku. Prioritou MK je oprava střech a krovů a až následně okna.
 • Dotační titul Pardubického kraje Program podpory kulturních aktivit v roce 2020, kam jsme dávali dvě žádosti, byl zrušen.
 • Podána žádost o individuální dotaci PK na projektovou dokumentaci na opravu lávky – zatím nebylo rozhodnuto.
 • Žádost o dotaci z IROP, výzva č. 78 na zateplení  DPS – nyní probíhá kontrola žádosti
 • Výběrové řízení na dodavatele svítidel veřejné osvětlení – celkem bylo podáno 8 elektronických nabídek, nyní probíhá jejich kontrola.  
 • Výsledek dotačního řízení na kontejnery na sběrný dvůr se dozvíme nejdříve v září 2020.
 1. Akce
 • Kanalizace Souběžná a přípojky  – V roce 2019 vybudováno 9 kanalizačních přípojek za 915.065 Kč, v r. 2020 byly dokončeny zbývající dvě přípojky za 206.692 Kč (2321/5171), celkem za přípojky město zaplatilo 1.121.757 Kč. Při realizaci posledních dvou přípojek (č. p. 54, 55) se zjistil protispád hlavní stoky. Zastupitelé schválili opravu kanalizačního řadu od č. p. 56 po č. p. 49. Dle smlouvy o dílo s firmou MIROS stála oprava řadu 1.775.669 Kč (2321/5171), technický dozor investora 26.000 Kč (2321/5171) a dále obalová směs a její doprava 127.697 Kč (2212/5171).

Celkem vyšla město oprava kanalizace v ul. Souběžná včetně vybudování přípojek na částku 3.051.123 Kč.

 • Rekonstrukce WC ve školní družině

V prvním zveřejněném výběrovém řízení město neobdrželo žádnou nabídku, byť jsme napřímo oslovili šest firem (kapacitní a časové důvody), VŘ bylo zveřejněno na stránkách města.  

Dne 27.4.2020 bylo výběrové řízení opětovně vyhlášeno, zveřejněno na internetovém portálu www.vhodne-uverejneni.cz i na stránkách města. Po předchozím telefonickém kontaktu jsme oslovili jsme napřímo pět firem. Lhůta pro podání nabídek skončila 12.5.2020 ve 14:00.  Obdrželi jsme jednu nabídku, kterou komise vyřadila pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace – neúplný položkový rozpočet.

Jednali jsme s touto firmou, nabídku přepracovala, ale její nabídka je stále vyšší než rozpočet projektantky (1,75 mil. Kč), a to o cca 400 tis. Kč. Firma by zakázku zrealizovala v termínu do poloviny srpna.  Zastupitelé schválili navýšení rozpočtu na tuto akci.

 • Lávka přes Labe – oprava

Projektová dokumentace od firmy MDS Projekt byla již dodána. Nyní je nutno provést majetkoprávní vypořádání s Povodím Labe a zanesení věcného břemene. Dne 17.06.2020 jsme objednáni s projektantem na konzultaci ohledně možné dotace na Státní fond dopravní infrastruktury. Konzultace měla proběhnout v březnu, ale z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a zákazu pohybu byla zrušena.

Dnes nás navštívila radní PK Mgr. Hana Štěpánová, která je na kraji zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Důvodem návštěvy byla lávka.

 

 

 1. Dotazník odpady

SOP a. s. technologicky připravuje realizovat vážení jednotlivých nádob na podavači svozového vozu a obcím tak poskytnout výstupy. K tomu potřebují mít připravenou databázi všech nádob, které jsou u jednotlivých občanů měst a obcí, které obsluhuje SOP, a. s. Proto vyzval SOP obce, aby dodaly druhy a počty nádob u jednotlivých čísel popisných. Bohužel město takovou evidenci nemá, proto jsme oslovili koncem dubna všechny uživatele rodinných domků se žádostí o vyplnění jednoduchého formuláře a vrátili nám jej do 5.5.2020. Dotazníky vyplnilo 75 % oslovených, zbývajících 25 % rodinných domků (necelá stovka) musíme obejít osobně. Touto cestou bych ráda poděkovala všem občanům za vyplnění dotazníku obratem.

Nový systém vážení odpadu ve sběrné nádobě bude fungovat tak, že každá nádoba, uvedené v tabulce, bude přesně zaevidována v systému SOPu. Bude opatřena čipem a jejich systém dovolí vysypat pouze zaevidovanou nádobu. S tím, že odpad v nádobě bude při výsypu zvážen. Tím bude mít SOP i naše město evidovány veškeré nádoby, které občané oficiálně využívají pro sběr a svoz jednotlivých odpadů a přehled o vahách v jednotlivých nádobách.

Tím můžeme jít do souladu s novým zákonem o odpadech, jehož cílem je nenavyšovat nárůst nevyužitelných odpadů na skládku. Občané budou moci vysypávat pouze evidované nádoby. 

 

 1. Požáry skládky Zdechovice

V posledních čtyřech měsících (únor, duben a květen) hořela skládka komunálních odpadů Zdechovice, kterou provozuje firma B.W.M., kterou založila společnost Marius Pedersen spolu s Hradcem Králové a Pardubicemi.

Po druhém požáru jsem poslala na společnost Marius Pedersen dopis, v němž jsem žádala, aby se společnost častými požáry zabývala a hledala řešení, jak požáry eliminovat. Hořením odpadů vznikají  zplodiny, které negativně ovlivňují životní prostředí, vzduch, který všichni dýcháme. Nabídla jsem jim zkušenosti místní firmy Enelex, která v minulosti instalovala termovizní systém na skládce odpadů v Tušimicích.

Odpověď jsem obdržela obratem, požáry jim nejsou lhostejné. Jako zásadní vnímají prevenci. Nad rámec dosud přijatých opatření:

 • zvýšili frekvenci kontrol tělesa skládky i během víkendů a svátků,
 • ukončení příjmu vytipovaných odpadů s potenciálně vyšší hořlavostí,
 • překryv volných ploch svahů tělesa skládky zeminou a inertními odpady,
 • prověření termovizních systémů.

A za pár dní hořelo znovu. Naposledy 3. května v noci. To, že musím v noci na úřad, abych informovala na základě telefonické výzvy HZS, občany města, akceptuji, ale otravuji hlášeními i naše občany.

 


Vytvořeno: 18. 6. 2020
Poslední aktualizace: 18. 6. 2020 14:56
Autor: Ing. Zdeňka Marková