Navigace

Obsah

Výběrové řízení na obsazení místa pracovník úklidu obce a péče o zeleň

Typ: ostatní
Výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu ve Chvaleticích

vyhlašuje dne 17.9.2019

výběrové řízení

na obsazení místa „pracovník úklidu obce a péče o zeleň“

1)  Název územního samosprávného celku: Město Chvaletice

2)  Druh práce: pracovník úklidu obce a péče o zeleň

3)  Místo výkonu práce: město Chvaletice

4)  Pracovní poměr na dobu neurčitou

5)  Předpokládaný nástup: od 15.10.2019 nebo dle dohody

6)  Předpoklady: bezúhonnost (doloží se výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců)

7)  Další požadavky:

 • střední vzdělání (bez maturity) nejlépe se zaměřením na zahradnictví,
 • samostatnost, komunikativní a organizační schopnosti,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou

 

8) Platová třída: 3

Odměňování se řídí zákonem č. 222/2010 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb.

9) Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. název funkce, o kterou se zájemce uchází,
 2. jméno, příjmení,  
 3. datum a místo narození zájemce,
 4. státní příslušnost zájemce,
 5. místo trvalého pobytu zájemce,
 6. datum a podpis zájemce,
 7. prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (Příloha č.1),

Přílohy: 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správní činnosti,
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami: 4. října 2019 (pátek) do 12,00 hodin. 

Místo a způsob podání přihlášky:

- pihlášky doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu:

            Městský úřad

            PhDr. Tomáš Růžička

            tajemník městského úřadu

            U Stadionu 237

            533 12 Chvaletice

Uzavřenou obálku zřetelně označte heslem „NEOTVÍRAT – VŘ pracovník úklidu obce a péče o zeleň“

Informace je možno získat na tel. čísle: 466 768 462

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Dokumenty označené jako „originál výpisu z evidence Rejstříku trestů“, „ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání“, v rozsahu bodu 9, budou po skončení výběrového řízení vráceny uchazečům.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ve Chvaleticích 17.9.2019

 

PhDr. Tomáš Růžička, v. r.

tajemník městského úřadu

 

Výběrové řízení a Příloha č.1 k tisku
Příloha č.1 ke stažení


Přílohy

Vytvořeno: 17. 9. 2019
Poslední aktualizace: 17. 9. 2019 14:45
Autor: