Navigace

Obsah

Vyhlášení nouzového stavu od 27.02. do 28.03.2021 a přijatá krizová opatření

Typ: ostatní
Usnesení vlády ČR č. 196 o vyhlášení nouzového stavu
Mimořádné opatření MZ 26.02.2021 - ochranné prostředky
Usnesení vlády ČR č. 200 o omezení školy
Usnesení vlády ČR č. 216 o omezení volného pohybu osob
Usnesení vlády ČR č. 217 o omezení prodeje, služeb, atd.


Od soboty 27.02.2021 do 28.03.2021 platí na území ČR nouzový stav vyhlášený Usnesením vlády ČR č. 196.

Důvodem pro vyhlášení nového nouzové stavu je velmi špatná epidemická situace, viz prezentace.

Vláda dále rozhodla o vyhlášení krizových opatření, vyhlášeny ve Sbírce zákonů  částka  č. 39/2021 ke stažení a prodloužení platnosti mimořádných opatření MZ .

 

a) Ochranné prostředky - Od 01.03.2021 do odvolání v zastavěném území obce je povinnost všude venku nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. Na nejvíce rizikových místech, jako jsou např. obchody, zdravotnická zařízení či MHD, už nelze nahradit respirátor dvěma rouškami.  Mimořádné opatření MZ z 26.02.2021 ochranné prostředky

Zaměstnanci si mohou sundat ochranný prostředek pouze pokud budou na pracovišti sami.

Nová povinnost pro zaměstnavatele - Zaměstnavatelé mají od 01.03.2021 povinnost vybavit  své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky na každou směnu.

 

b) Volný pohyb osob  - Od 01.03. do 21.03.2021 platí zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Usnesení vlády ČR č. 216 - omezení pohybu

Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny jsou pouze nezbytné cesty, například na nákupy, cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.

Cesty mimo vlastní okres musí každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. 

Vzor čestného prohlášení ve word  a v pdf

Vzor formuláře pro cesty mimo okres ve word a v pdf.

Vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce ve word a v pdf.

 

c) Omezení maloobchodu a služeb  - Od 01.03. do 21.03.2021 vláda zredukovala počet výjimek, podrobně v Usnesení vlády ČR č. 217 - omezení maloobchodu a služeb

 

d) Omezení  prezenční školní docházky, uzavření mateřských škol -  Od 27.02. do 21.03.2021 se přerušuje prezenční školní docházka žáků 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Uzavírají se i mateřské školy.  Podrobně v Usnesení vlády ČR č. 200 - omezení školy

 

Další informace, včetně zodpovězení některých dotazů najdete na stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx  

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 27. 2. 2021
Poslední aktualizace: 28. 2. 2021 19:07
Autor: Správce Webu