Navigace

Obsah

Koronavirus

Milí spoluobčané,

vláda v minulých dnech vyhlásila nouzový stav a omezení volného pohybu osob z důvodu narůstajícího počtu osob nakažených koronavirem, s cílem zastavit tento nepříznivý trend.

Záleží teď na každém z nás, jak budeme vyhlášená pravidla dodržovat, jak se budeme k sobě navzájem chovat, jak budeme ohleduplní a zodpovědní nejen k sobě, ale i k okolí.

Jedním z hlavních a důležitých opatření je omezení mezilidských kontaktů na minimum. Proto vyzývám občany našeho města, aby omezili pohyb na veřejnosti a kontakt s jinými lidmi na dobu nezbytně nutnou. Lidé mohou chodit do práce, na nákup a k lékaři, jinak se však musí zdržovat doma. Návštěvy zařízení (obchody, úřady, pošta, lékaři, atd.), které jsou pro veřejnost otevřené, důsledně zvažujte a pokud to není nutné, návštěvu odložte.  Při pobytu v těchto zařízeních buďte ohleduplní k personálu a nechoďte tam, pokud nejste zcela zdraví.  Zároveň je nutné dodržovat odstupovou vzdálenost, která by měla být min. 2 metry.

Někteří z Vás vnímají přijatá opatření jako nadbytečná, zbytečná, velmi omezující. Nikomu však nedoporučuji vyhlášená nařízení obcházet a podceňovat situaci.  Přijatá opatření nejsou samoúčelná a vycházejí ze zkušeností jiných zemí.  Musíme všichni být zodpovědní a přizpůsobit své chování krizovému stavu, byť za cenu dočasné ztráty svého komfortu, na který jsme byli dosud zvyklí.

Dalším základním pravidlem prevence infekce koronaviru, které může snadno dodržovat každý z nás,  je mytí rukou a používání dezinfekčních přípravků. Ruce si myjte často a pečlivě mýdlem a vodou po dobu nejméně 30 sekund. Pokud není mýdlo a voda dostupné, můžeme použít dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Neumytýma rukama se nedotýkejte očí, nosu a úst, tj. míst, kterými se může virus dostat do našeho těla.

Nejrizikovější skupinou jsou senioři. Seniorům doporučuji, aby zůstávali doma a z bytu nevycházeli, když to není nezbytně nutné. Pokud potřebujete nakoupit potraviny, vyzvednout léky a nemáte nikoho z rodiny či z blízkého okolí, kdo by Vám pomohl, kontaktujte sociální pracovnici paní Hniličkovou (telefon č. 724 725 359), která Vám poradí nebo zprostředkuje situaci řešit.  Můžete samozřejmě kontaktovat i mě (732 183 590).

Informace související s koronavirem zveřejňujeme průběžně na webových stránkách města, hlásíme v městském rozhlase a dále nově informace zveřejňujeme na vývěsních plochách, které jsou této problematice věnované, a to u Jednoty, na rohu ulice 9. května naproti úřadu a dále v Hornické Čtvrti u obchodu.

Věřím, že většina z Vás situaci chápe, nejdůležitější je chránit sebe, svou rodinu a být ohleduplný k ostatním spoluobčanům, vždyť zdraví je nejdůležitější věc, kterou máme.  Hlavně nepodléhejme panice a udržujme si veselou mysl.

Zdeňka Marková, starostka