Navigace

Obsah

 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj.

Podle § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se krizovým řízením rozumí „souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury“.

Krizovou situací je mimořádná událost (velkého rozsahu), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je na území kraje vyhlášen hejtmanem „Stav nebezpečí“, nebo na území státu vyhlášen Vládou ČR „Nouzový stav“, případně „Stav ohrožení státu“ (krizové stavy).

 

Do krizového řízení zahrnujeme také informace KORONAVIR Covid-19, které jsme na stránkách města pro přehlednost umístili samostatně.

 

Krizové řízení obce s rozšířenou působností (ORP) město Přelouč: ZDE

 

Seznámení fyzických a právnických osob ve městě Chvaletice s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení: ZDE