Navigace

Obsah

Důležitá telefonní čísla

Zjistíte-li mimořádnou události (požár, havárie chemického nebo průmyslového zařízení, …), které ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 (Hasičský záchranný sbor).

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje ve všech stavech, které ohrožují život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla 155 (Zdravotnická záchranná služba).

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte telefonní číslo 158 (Policie ČR).

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i v ostatních státech. Toto číslo lze volat z mobilních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci.

 

Při komunikaci s operátorem uveďte:

 • co se stalo a jestli se někdo zranil,
 • kde se to stalo – přesné místo události (obec, ulice),
 • informace o postižených – počet, pohlaví, přibližný věk,
 • informace o volajícím – řekněte své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte,
 • nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky,
 • udělejte, co operátor říká.

 

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE!

Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS.

V České republice obsluhuje linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor České republiky.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita).

 

Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod:

 1. Je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty.
 2. Na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem).
 3. Na toto číslo lze volat i přes zamknutou klávesnici mobilního telefonu.
 4. Umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině a dalších světových jazycích.

 

POZOR !

 • vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu,
 • vždy jsou předávány údaje o lokalizaci polohy volajícího,
 • každé volání je zpětně dohledatelné - o všem existují záznamy.
 •  

Upozorňujeme, že zneužívání tísňových linek je trestné a hrozí za ně pokuta.

 

V tomto návodu se dozvíte, jak se zorientovat v terénu, jak zjistit, kde se nacházíte:

Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? 

dálnice

 

 

Další informace naleznete také v přiložené příručce: Příručka pro obyvatele.pdf (75.13 kB)