Navigace

Obsah

 

Zde naleznete příručky pro obyvatelstvo - jak se zachovat v případě nebezpečí.

 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Příručka je určena především pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické a podnikající fyzické osoby. Potřebné informace zde najdou rovněž občané.

Příručka řeší především problematiku ochrany obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí a pojednává o využití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty. Zabývá se také problematikou improvizovaných prostředků ochrany dýchacích cest a povrchu těla a návodem na jejich použití. Tyto improvizované prostředky by si měli být schopni připravit všichni občané, neboť mohou pomoci zachránit život například při únicích toxických látek do ovzduší.

Příručka sebeobrana ukrytím obyvatelstva

 

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života, zdrví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání.

Najdete zde informace o varovných signálech a o tom, jak se chovat, když je uslyšíte. Příručka se zabývá různými situacemi, se kterými se můžeme setkat a způsobem reakce na ně.

Příručka pro případ ohrožení

 

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Příručka je určena zejména pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo v zónách tzv. vnějšího havarijního plánování podle zákona č. 353/1999 Sb., kde je možnost úniku nebezpečných chemických látek s toxickými vlastnostmi. Příručku však lze využít i v ostatních případech, neboť téměř každý z nás žije v blízkosti silnic či železnic. Po nich se přepravují velká množství nebezpečných chemických látek a bohužel k nehodám dochází stále.   

Příručka v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

 

Záchranný kruh: informační systém pro obce a města ZDE