Navigace

Obsah

 

Složky integrovaného záchranného systému ČR

Pojmem integrovaný záchranný systém (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS specifikuje zákon č. 239/2000 Sb., v platném znění. IZS se člení na základní složky (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotní a záchranná služba a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami PO) a ostatní složky, které při řešení mimořádné události poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.

 

Hasičský záchranný sbor ČR   https://www.hzscr.cz/

Základním posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS tvoří generální ředitelství HZS a hasičské záchranné sbory krajů.

Město Chvaletice nezřizuje jednotku požární ochrany. Má uzavřenou smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Řečany nad Labem s účinností od 01.12.2003.

 

Policie ČR    https://www.policie.cz/

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje sídlí v Pardubicích na adrese Na Spravedlnosti 2516.  Telefonní kontakt: 974 566 111

Obvodní oddělení Police České republiky Chvaletice sídlí na adrese Obránců míru 147, 533 12  Chvaletice.  Telefonní kontakt 974 566 761

 

Zdravotní záchranná služba Pardubického kraje  https://www.zzspak.cz/

Zřizovatelem ZZS je Krajský úřad Pardubického kraje. Operační středisko ZZS Pardubického kraje sídlí na adrese Průmyslová 450, 530 03 Pardubice. Telefonní kontakt 466 034 107

Výjezdová základna Přelouč, Studentská 1591, 535 01  Přelouč, linka 155.

 

Ostatní složky IZS

  • Město Přelouč – obec s rozšířenou působností
  • Městská policie Chvaletice, sídlo U Stadionu 237, velitel je Kamil Zívr, telefon 739 005 522, 739 575 397
  • Armáda ČR – Krajské vojenské velitelství Pardubice, sídlo Pardubice, Hůrka 1100
  • Armáda ČR – Stálé operační centrum Praha, VÚ 1160, vedoucí telefon 973 212 070
  • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. havarijní služba VČE, a. s.)
  • Orgány ochrany veřejného zdraví
  • Neziskové organizace a sdružení občanů
  • Humanitární a charitativní organizace
  • Další sdružení, organizace, sbory a vyčleněné síly a prostředky právnických a fyzických osob.

 

Portál krizového řízení Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/krizove-rizeni