Navigace

Obsah

Bydlení

Chalupy byly většinou dřevěné nebo s kamennou podezdívkou, kryté nejčastěji došky. Střecha měla jeden nebo i dva vikýře. Chátrala-li po čase roubená stěna, "podvlékalo se stavení" tím způsobem, že se poškozený trám vyřízl a nahradil novým. Hlavní péče se věnovala průčelí - lomenici. Podle jejího provedení a výzdoby se soudilo na zámožnost majitele a dovednost tesaře. Měla tři části: dolní bednění až po římsu, horní bednění a kuklu, na které býval často pamětní nápis. V horním i dolním bednění byly světelné otvory k osvětlení půdy. Okřídlí nebo ostřeší bývalo malováno ve slohu lomenice.

Ze síně se vcházelo do světnice. U dveří byla pec chlebovka a plotna. Místo plotny bývala leckdy kamna, pod nimiž ve výklenku se ukládaly louče nebo také kukaň s kvočnou. Kout u pece byl vydlážděn a zjara zde hospodyně chovala housata. Nad pecí nebo poblíž visívalo bidlo k sušení šatstva. Vnitřek světnice byl obílen.

Svítilo se loučemi. Smolná borovice se rozřezala na špalky a ty se zahrabávaly do koňského hnoje, aby se smůla "vypařila", jinak by louče čadily. Na podzim se špalek rozštípal na louče asi 80 cm dlouhé. Sušily se pak na peci nebo nad kamny. Zasazovaly se do štěrbin ve stěně nebo do svícnů, pod nimi pak byl škopek s vodou aby padající oharky nezpůsobily požár. Do chléva se chodilo s hořící loučí v putně s vodou.

Po loučích se používal ke svícení olej, který se nalil do lampičky s plechovou trubičkou a knotem.

Přehled o počtu stavení:

 v roce 

 ve Chvaleticích v Telčicích

1811 83 32
1848 84 32
1890 96 35

 

foto2