Navigace

Obsah

Megawatty

Třistametrový komín a čtyři chladící věže dominují dnes Chvaleticím nejen při pohledu z expresů, projíždějících po frekventované železnici, ale i z širokého okolí.

Elektrárna Chvaletice o výkonu 4 x 200 MW byla postavena v druhé polovině sedmdesátých let na území, zdevastovaném těžbou a výrobou pyritového koncentrátu. Kromě naléhavé potřeby elektrické energie byly hlavními argumenty pro její výstavbu právě na tomto místě skutečnosti, že stavba vyžadovala minimální zábor zemědělské půdy a prostory vytěženého lomu bylo možné využít jako složiště elektrárenského popílku. Bezprostřední blízkost Labe pak vnukla myšlenku dopravy uhlí ze vzdáleného Severočeského hnědouhelného revíru levnější vodní cestou.

Pojetí celého projektu nepostrádalo velkorysosti. Vzniklo několik nových, specializovaných podniků. Tak například pro přepravu uhlí z Ústí nad Labem byl v ČSPLO založen ZPEU - Závod pro přepravu energického uhlí se sídlem ve Chvaleticích, který dostal za úkol přepravit 4 milióny tun uhlí za rok. Byl k tomu vybaven nově zkonstruovanými tlačnými remorkéry a čluny, bylo splavněno Labe až do Chvaletic, kde byl vybudován rozsáhlý přístav s překladištěm.

K vykládání uhlí ve chvaletickém přístavu byly použity dva kolesové vykladače KOCH s dvojitými lopatkovými kolesy. Jsou vzdáleny 300 metrů od sebe a pracují jako pevné zařízení, zatímco čluny jsou posunovány přetahovacím navijákem. Rameno výložníku má schopnost pojíždět přes celou šířku lodí.

Délkou a složitostí zauhlovací cesty drn tato elektrárna primát v historii naší energetiky. Od přístavu k elektrárně měří 2,5 km, další 2 km vedou na skládky. Součástí trasy je 1,5 km dlouhý dopravníkový most o průřezu 8 x 8 metru, vedoucí nad železnicí. Výstavbu elektrárny a její uvedení do provozu provázely mnohé problémy v dodavatelských vztazích, které měly přímý vliv na plnění stanovených termínů a v mnoha směrech ztrpčovaly život nejen budovatelům elektrárny, ale všem obyvatelům.

Vykládka uhlí v přístavu byla zahájena v červenci 1977, zkušební provoz na prvním 200 MW bloku začal 23. prosince. V následujícím roce se přidaly ostatní bloky, z nichž čtvrtý, poslední, zahájil zkušební provoz 13. prosince 1978.

Stavba elektrárny vyřešila nejen otázku pracovních příležitostí zaměstnanců zrušených MKZ, ale přinesla i zvýšení počtu obyvatel a postavení sídliště se 172 bytovými jednotkami. Přispěla také k dalšímu rozvoji Chvaletic, zejména v otázce občanské vybavenosti a přinesla významné finanční zdroje ke stavbám předškolních zařízení, přístavbě základní školy a vybudování správního centra města, Domu služeb a pošty, sportovišť, kulturních zařízení, atd.

Vykládka uhlí v přístavu Složiště popílku
Vykládka uhlí v přístavu Složiště popílku