Navigace

Obsah

Velké stěhování

Poklidná, podle dnešních měřítek až ospalá idyla malebných polabských vísek se z Telčic i Chvaletic začala vytrácet po 1. světové válce a definitivně, velmi rychle a nenávratně, skončila na začátku padesátých let. Do té doby výrazně zemědělské obce se mění zprvu v rozsáhlé staveniště, později v jeden průmyslový komplex.

Za povšimnuti jistě stojí i skutečnost, že Telčice, od roku 1720 osada Chvaletic, se roku 1953 staly samostatnou obcí, během několika let počtem obyvatel i rozlohou několikanásobně převýšily Chvaletice aby se s nimi po 21 letech (k 1.1.1975) opět spojily v jeden celek. Společně pak 1. ledna 1981 získaly statut města s názvem Chvaletice.

Symbolické je, že překotný růst Telčic probíhal územně ve směru k Chvaleticím, odkud se starousedlici stěhovali blíž ke svým staletým sousedům...