Navigace

Obsah

Zpěv místo motlitby

Rok 1918 byl rokem hlubokého přelomu v myslích celého národa a samozřejmě i ve školství. Učitelé se s nadšením, charakteristickým pro tehdejší dobu, chopili úkolu vysvětlovat svým žákům význam dosažené svobody národa. Ve školním roce 1919 - 20 byly zrušeny modlitby na začátku a na konci vyučování a nahrazeny zpěvem. V roce 1920 byl zrušen celibát učitelek! Místní školní rady dostaly voleného předsedu a úplnou finanční samostatnost. V roce 1933 byly zavedeny nové učební osnovy pro obecné školy. Umožňovaly vyučujícím práci v duchu moderních zásad a dávaly jim prostor k rozvinutí vlastní iniciativy a individuality. V březnu 1928 se usnesla chvaletická školní rada na postavení nové školní budovy podle projektu architekta K. Řepy z Pardubic. Slavnostní otevření se konalo 6. července 1930. Celkové náklady na stavbu činily 480 276,- Kč. Za 1. světové války se školní děti naučily sbírat různé suroviny pro válečné účely (vlnu, kaučuk, různé kovy) i byliny a léčivé rostliny. Samozřejmostí byla pomoc na polích. Mládež se účastnila, spolu se svými učiteli, také mimoškolní činnosti - hrála divadlo, pořádala besídky, výlety do blízkých i vzdálenějších památných míst, cvičila a sportovala.