Navigace

Obsah

Regulační plány

Regulační plán - Areál technických služeb

Textová část

ats chv navrh2.doc

Regulativa

atszav.doc

Hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf

RP Na Zadních horách, Změna č.2 RP Chvaletice-Na Zadních horách

Technická zpráva

zprÁva technickÁ.doc

Výkres regulace

regulace.pdf

Regulativy

zprÁva - regulativy.doc

Obecně závazná vyhláška

Čistopis_obeceně závazná vyhláška.doc

Úpravy vjezdu na stavební pozemky - část č. 1

situace_03 situace (1).pdf

Úpravy vjezdu na stavební pozemky - část č. 2

situace_04 situace (1).pdf

Úpravy vjezdu na stavební pozemky - detail

skenování0001.pdf

Úpravy umístění garáží u kruhového objezdu

skenování0007.pdf

Geometrický plán pro rozdělení stavebních pozemků

skenování0012.pdf

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019/OOP

ZMĚNA Č. 2 REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE, NA ZADNÍCH HORÁCH - Opatření obecné povahy

Zadní hory Změna č. 2 RP OOP 1 2019.pdf

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019/OOP

Změna č.2 RP Na Zadních horách - odůvodnění textová zpráva

Odůvodnění- Textová zpráva.pdf

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019/OOP

Změna č.2 RP Na Zadních horách-odůvodnění obsah

Odůvodnění- obsah.pdf

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019/OOP

Změna č.2 RP Na Zadních horách-odůvodnění grafická část

Odůvodnění- Grafická část.pdf

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019/OOP

Změna č.2 RP Na Zadních horách-návrh textová zpráva

Návrh- Textová zpráva.pdf

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019/OOP

Změna č.2 RP Na Zadních horách-návrh grafická část

Návrh- Grafická část.pdf

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2019/OOP

Změna č.2 RP Na Zadních horách-návrh obsah

Návrh- obsah.pdf

Změna č. 1 RP Chvaletice - Na Zadních horách

OOP č. 1/2014

zadní hory změna č. 1 rp oop 1 2014.doc

Stránka