Navigace

Obsah

Regulační plány

Regulační plán - Areál technických služeb

Textová část

ats chv navrh2.doc

Regulativa

atszav.doc

Hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf

RP Na Zadních horách

Technická zpráva

zprÁva technickÁ.doc

Výkres regulace

regulace.pdf

Regulativy

zprÁva - regulativy.doc

Obecně závazná vyhláška

Čistopis_obeceně závazná vyhláška.doc

Úpravy vjezdu na stavební pozemky - část č. 1

situace_03 situace (1).pdf

Úpravy vjezdu na stavební pozemky - část č. 2

situace_04 situace (1).pdf

Úpravy vjezdu na stavební pozemky - detail

skenování0001.pdf

Úpravy umístění garáží u kruhového objezdu

skenování0007.pdf

Geometrický plán pro rozdělení stavebních pozemků

skenování0012.pdf

Změna č. 1 RP Chvaletice - Na Zadních horách

OOP č. 1/2014

zadní hory změna č. 1 rp oop 1 2014.doc

Text návrh Změna č. 1

text návrh změna č. 1.pdf

Změna č. 1 - grafická část

02 zmĚna Č.1 nÁvrh grafickÁ ČÁst.pdf

Změna č.1 odůvodnění textová část

03 zmĚna Č.1 odŮvodnĚnÍ textovÁ ČÁst.pdf

Změna č.1 odůvodnění grafická část

04 zmĚna Č.1 odŮvodnĚnÍ grafickÁ ČÁst.pdf

RP Malé Lipníky

textová část a závazná část

textová část a závazná část.doc

Rozdělení RD do skupin

skupiny .pdf

Plošné a prostorové regulativy

male_lipniky_tiff.tif

Stránka