Navigace

Obsah

Městská policie Chvaletice informuje

Typ: ostatní
Sledované období srpen a září 2019.

 

    V průběhu měsíce srpna a září řešili strážníci případy různých oznámení občanů Chvaletic a to například na nepořádek okolo kontejnerů, kdy byl ze strany některých obyvatel ponechán odpad vedle kontejnerů, přičemž v jednom z případů se podařilo zjistit původce tohoto odpadu, který na výzvu strážníku sjednal ihned nápravu.

   Dále bylo několikrát řešeno porušení obecně závazné vyhlášky obce o zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných  prostranstvích, kdy byli řešeni přestupci převážně v lokalitách v ulici V Telčicích, u prodejny potravin a dále u  prodejny potravin v ulici Dukelská, přičemž bylo u některých přestupců přistoupeno k uložení  blokové pokuty za porušení  této vyhlášky a to z důvodu opakovaného porušení  vyhlášky.  U ostatních přestupců, kteří byli strážníky při tomto jednání  přistiženi  poprvé, bylo přistoupeno k vyřešení přestupku domluvou.

   Strážníky byla taktéž ve zvýšené míře řešena dopravní situace vzniklá na základě objížďky vedené přes město Chvaletice a to z důvodu rekonstrukce mostku na obchvatu Chvaletic, kdy se zaměřili na dodržování stanovené rychlosti  vozidel v obci a to převážně v ulici Palackého a U Stadionu, kde bylo uloženo několik blokových pokut za překročení rychlosti v obci, nebo porušení dopravního značení s omezením vjezdu nákladním vozidlům s váhou nad 12 t.

  V rámci obchůzkové činnosti bylo strážníky v ulici Čs. armády nalezeno dámské jízdní kolo, přičemž bylo zjištěno, že toto kolo bylo odcizeno ze sklepa jednoho z domů ve Chvaleticích a jako odcizené nahlášeno na PČR. Kolo bylo tedy předáno na PČR Chvaletice k jejich dalšímu řešení.

   Nadále je taktéž strážníky řešeno špatné parkovaní vozidel v některých problémových lokalitách Chvaletic, kde neukáznění řidiči parkují na chodnících, případně i v protisměru. Tito řidiči jsou prozatím vyzýváni ke sjednání nápravy a v opakovaných případech bude s těmito zahájeno přestupkové řízení.

  Strážníci se v rámci obchůzkové činnosti také zaměřili na dodržování obecně závazné vyhlášky města o zákazu volného pobíhání psů a úklidu výkalů, kdy řešili několik přestupků obyvatel, kteří své psi nechali pobíhat na volno. Vzhledem k tomu, že byli všichni přestupci napomenuti strážníky většinou poprvé, bylo jejich jednání řešeno prvotně domluvou.


Vytvořeno: 3. 10. 2019
Poslední aktualizace: 3. 10. 2019 14:34
Autor: Správce Webu