Navigace

Obsah

Prevence

Typ: ostatní
Prevence  1V měsíci květnu a zejména v červnu se chvaletičtí strážníci ve zvýšené míře zaměřili na prevenci.

V měsíci květnu a zejména v červnu se chvaletičtí strážníci ve zvýšené míře zaměřili na prevenci. V první řadě to bylo mnoho akcí pořádaných ve spolupráci s místní základní školou a to zejména v dopravní výchově žáků prvního stupně, aby nejen v době prázdnin děti byly připraveny na rizika spojená se silničním provozem. Kromě teorie si všechny třídy prvního stupně mohly prověřit svoje znalosti a dovednosti na dopravním hřišti, které bylo v loňském roce vybudováno ve spolupráci strážníků, samosprávy města a SOUz Chvaletice. A nešlo jen o výcvik v jízdě podle silničních pravidel, ale na řadu přišla i jízda zručnosti. Mnoho malých žáčků se přesvědčilo, že do 10 let věku je skutečně nad jejich možnosti pohybovat se bezpečně v silničním provozu bez dozoru dospělého.

Kromě výuky pravidel chování na silnici se strážníci před začátkem prázdnin a dovolených intenzivněji věnovali i preventivnímu dohledu nad dopravní kázní na silnicích, a to především v úsecích, kde v minulosti došlo k dopravním nehodám nebo kolizním stavům nebo v místech, kde je vyšší pohyb chodců a cyklistů. I přesto, že strážníci dohlížejí na silniční provoz zásadně ve stejnokroji a v označeném hlídkovém voze, bylo za období květen-červen 2017 zjištěno a projednáno více jak 240 dopravních přestupků, za které byly uloženy pokuty za téměř 250.000 Kč!

Další preventivní činností MPCH bylo i zaškolování pracovníků města (a postupně proběhne zaškolení i dalších osob) ve využití speciálních balíčků s moderními pomůckami pro poskytování akutní první pomoci při vážných traumatech. Balíčky pak budou umístěny v budovách města, kde je vyšší počet osob (např. školská zařízení, kulturní dům, sportovní hala apod.).

Zástupci MPCH společně se zástupci místní základní školy, okolních škol i zástupci MP Přelouč a Oddělení sociálně právní ochrany dětí z MěÚ Přelouč také navštívili ukázku programu Protidrogového vlaku. Nutno uvést, že shlédnutý projekt nechá v návštěvníkovi velmi intenzivní zážitek, a i proto by bylo nanejvýš vhodné, aby se tohoto programu mohlo zúčastnit co nejvíce dětí 2. stupně základních škol. Zvláště dětí z obcí, kde je drogová problematika velkou zátěží, což Chvaletice nesporně jsou. Návštěva programu je ale otázkou nejen organizační, ale zejména otázkou pokrytí nemalých finančních nákladů.


Vytvořeno: 6. 7. 2017
Poslední aktualizace: 6. 7. 2017 19:30
Autor: Bc. Aneta Hámorská