Navigace

Obsah

Pytlový sběr tříděného odpadu - NOVINKY

Typ: náš tip

PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ A PAPÍRU – ZMĚNY OD 1.9.2020

 

Vážení občané,

vzhledem k připravovaným změnám v legislativě v oblasti nakládání s odpady a především vzhledem k potřebě snižovat množství směsného komunálního odpadu, bude od 1. září 2020 rozšířen pytlový sběr vytříděných odpadů. Současně se stávajícím svozem pytlů s plasty bude zaveden též pytlový sběr papíru.

Pytlový sběr plastů a papíru mohou využít všichni občané města Chvaletice. Obyvatelé bytových domů si mohou potřebné sběrné pytle zdarma vyzvednout na Městském úřadě Chvaletice (na odboru životního prostředí, sekretariátu, matrice a též v pokladně). Vlastníkům rodinných domků budou pytle na tříděný odpad vloženy do poštovní schránky při každém svozu (za každý plný odevzdaný pytel – pytel nový). Změna nastane především v termínech svozů. Svoz pytlů s papírem a s plasty bude probíhat vždy ve stejný den, 1x 28 dní (1x 4 týdny), tj. 13 svozů za rok. V letošním roce to budou vždy pátky (viz rozpis níže). Naplněné sběrné pytle odkládejte večer, před svozovým dnem,  na stanoviště nádob na směsný komunální odpad. Vlastní svoz budou provádět pracovníci svozové společnosti – SOP, a.s., Přelouč. Odvezen bude jen vytříděný odpad uložený v příslušných sběrných pytlech (např. volně ložené kartony a krabice se nakládat při pytlovém svozu nebudou)!

Sběrné pytle žluté barvy – plast a nápojový karton:

Do tohoto pytle je možno ukládat například - plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET lahve od nápojů, neznečištěný pěnový polystyrén, nápojové kartony (tetrapak) atd. Pro řádné naplnění sběrného pytle je nutno PET lahve sešlápnout a plný pytel zavázat.

Sběrné pytle modré barvy – papír:

Do tohoto pytle je možno ukládat například - noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, papírovou lepenku, kancelářský papír, karton, knihy, sešity, letáky, čistý obalový papír atd. Velké kusy kartonu je nutno rozřezat na menší rozměry a poskládat do pytle. Naplněný pytel je nutno zavázat.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na Odboru životního prostředí města Chvaletice, nebo na telefonním čísle 724 182 113.

 

Svozový kalendář pro rok 2020:

Pátek 18. září 2020 (první pytlový svoz papíru a zároveň i plastů).

Pátek 16. října 2020.

Pátek 13. listopadu 2020.

Pátek 11. prosince 2020.

                                                                                                                                       Odbor životního prostředí

                                                                                   

      


Vytvořeno: 2. 9. 2020
Poslední aktualizace: 2. 9. 2020 17:30
Autor: Správce Webu