Obsah

Dodatek č. 1 OŘ

Typ: ostatní
.

Město Chvaletice

 

Dodatek č. 1

 

Organizačního řádu

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

 

Vypracovala: Ing. Z. Marková, tajemnice MěÚ

 

Schvaluje: rada města

 

Projednáno a schváleno v radě města dne 23.4.2003.

 

 

 

S účinností od 1.5.2003 byla zřízena funkce“ správce tělocvičny“ v odboru investic a údržby majetku města, která je přímo podřízená vedoucímu tohoto odboru. K témuž datu dochází  k těmto úpravám Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích:

 

a) V Čl. 12 Rozsah působností zabezpečovaný odbory (útvary) -  se do odboru investic  a údržby majetku města se doplňují tyto činnosti:

 

„-  správa a zajišťování provozu nové tělocvičny,

  - pronájmy tělocvičny, příprava podkladů pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny,

  - jednání s případnými sponzory a předkládání návrhů na uzavření sponzorských smluv,

  - prodej nápojů a cukrovinek v tělocvičně“

 

b) V Příloze č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích -  se do odboru investic a údržby majetku  doplňují tyto činnosti:

 

„  - zajišťování správy tělocvičny a jejího zařízení včetně hospodárného využívání objektu pro provozně ekonomické stránce

-         zajišťování údržby a oprav majetku v tělocvičně včetně ekonomického vyhodnocení vynaložených prostředků

-         prodej nápojů a cukrovinek a vedení příslušné evidence

-         jednání s organizacemi o pronájmu tělocvičny, příprava podkladů pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny.“

 

 

 

 

Blanka Zaklová                                      PhDr. Ivo Novák

starostka                                                 místostarosta

 


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:36
Autor: MU Chvaletice