Obsah

Dodatek č. 2 OŘ

Typ: ostatní
.

Město Chvaletice

 

Dodatek č. 2

 

Organizačního řádu

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

 

Vypracovala: Ing. Z. Marková, tajemnice MěÚ

 

Schvaluje: rada města

 

Projednáno a schváleno v radě města dne 23.6.2003.

 

 

 

S účinností od 1.6.2003  dochází  k těmto úpravám Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích:

 

a) v Čl. 10 Organizační struktura se název „Odbor výstavby a územního plánování  OVUP“ nahrazuje názvem: „Odbor výstavby   OV“

 

b) V Čl. 12 Rozsah působností zabezpečovaný odbory (útvary) -  se mění název „odbor výstavby a územního plánování“ na „odbor výstavby“ a vypouští se první odsek (územní plánování pro město Chvaletice).   

 

c) V Příloze č. 1 se odstavec : „3. Odbor výstavby a územního plánování“ se nahrazuje názvem „3. Odbor výstavby“ a vypouští se celý odstavec týkající se územního plánování.

 

 

 

 

Blanka Zaklová                                      PhDr. Ivo Novák

starostka                                                místostarosta


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:35
Autor: MU Chvaletice