Obsah

Dodatek č. 5 OŘ

Typ: ostatní
.

Město Chvaletice

 

 

 

Dodatek č. 5

 

Organizačního řádu

Městského úřadu ve Chvaleticích

 

Vypracovala: Ing. Z. Marková, tajemnice MěÚ

 

Schvaluje: rada města

 

Projednáno a schváleno v radě města dne  12.8.2004.

 

 

 

 

 

 

 

S účinností od  1.9.2004 dochází   k těmto úpravám Organizačního řádu Městského úřadu ve Chvaleticích:

 

Nahrazuje se Příloha č. 2 Organizačního řádu – Organizační schema novou přílohou

Schválené změny:

Funkce „provozně administrativní pracovník“ a „knihovnice“ v odboru kultury nejsou funkce  úředníka územně samosprávného celku ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.

 

 

 

 

 

 

        ……………………                               ……………………….

Blanka Zaklová                                      PhDr. Ivo Novák

starostka                                                místostarosta


Vytvořeno: 17. 5. 2017
Poslední aktualizace: 17. 5. 2017 21:32
Autor: MU Chvaletice