Navigace

Obsah

Samospráva

Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které je svoláno na čtvrtek 25. dubna 2019 od 17,00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu ve Chvaleticích. 

 

Program Zastupitelstva města Chvaletice dne 25.04.2019

1) Zahájení zasedání

2) Informace starostky města Chvaletice

3) Podněty zastupitele PhDr. Ivo Nováka soubor ke stažení - písemný podnět zastupitele

4) Návrh na schválení účetní závěrky města Chvaletice sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018, odkaz na podklady: urad-2/uredni-deska/zaverecny-ucet-mesta-chvaletice-za-rok-2018-8024.html?kshowback=

5) Návrh na schválení celoročního hospodaření města Chvaletice v roce 2018 a Závěrečného účtu města Chvaletice za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města, odkaz na podklady: urad-2/uredni-deska/zaverecny-ucet-mesta-chvaletice-za-rok-2018-8024.html?kshowback=  

6) Návrhy na úpravu rozpočtu - schválení Rozpočtového opatření č. 6/2019 města Chvaletice -  soubor ke stažení - rozpočtové opatření

7) Návrhy na schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města (5 smluv) soubory ke stažení

8) Nakládání s majetkem města Chvaletice soubory ke stažení

9) Informace o záměru soukromého subjektu o výstavbu bytového domu v k. ú. Telčice záměr výstavby ke staženínabídka půdorys.

10) Návrh na schválení pořízení Změny č. 3 ÚP Chvaletice a Změny č. 1 RP Chvaletice Centrum příloha č. 1 a 2příloha č. 3 a 4příloha č. 5 a 6příloha č. 7 a 8příloha č. 9 a 10, 3.Změna ÚP Chvaletice. Kompletní poslední znění územního plánu města Chvaletice naleznete na mesto/mapovy-server/uzemni-plan-chvaletice/.

11) Diskuze zastupitelů

12) Závěr zasedání