Navigace

Obsah

Samospráva

 

Navržený program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které se koná dne 19.2.2020 od 16.00 hodin.

 

1. Zahájení zasedání

2. Informace starostky města Chvaletice– Příloha č. 1  

3. Dotazy, podněty občanů

4. Nakládání s majetkem města – Příloha č. 2

        a) Záměr směny pozemku p. č. 1389/79 Na Zadních horách (přílohy bod 2.1.1.; 2.1.2., 2.1.3.)

        b) Směna části pozemku p. č. 1245/10 v k. ú. Telčice (smlouva, bod 2.2.)

        c) Záměr prodeje pozemků na výstavbu bytového domu – pozemek p. č. 1585, p. č. 1333/2, st. p. č. 101 s budovou                 č. p. 11, vše v k. ú. Telčice, obec Chvaletice (záměr)

        d) Záměr prodeje bytové jednotky č. p. 146/10 v ul. Obránců míru (3+1)

        e) Záměr prodeje bytové jednotky č. p. 141/15 v ul. Obránců míru (1+1)

        f) Prodej části pozemku p. č. 576/29, dle GP označené jako p. č. 576/49 k. ú. Chvaletice (smlouva, bod 2.6.)

        g) Záměr směny pozemků s Pardubickým krajem, které souvisejí se stavbou Modernizace silnice II/322 (bod 2.7.).

5. Norské fondy – dofinancování projektu „Bývalá škola Chvaletice – Vzdělávací centrum s tematikou geologie Železných hor“ - Příloha č. 3, výzva

6. Úpravy rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4/2020 – Příloha č. 4 

7. Různé 

8. Zakončení zasedání