Navigace

Obsah

Samospráva

 

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které se koná dne 27.5.2020 od 16.00 hodin

 

1) Zahájení zasedání (složení slibu nových zastupitelů)

2) Informace starostky města Chvaletice– Příloha č. 1  

3) Dotazy, podněty občanů

4) Nakládání s majetkem města – Příloha č. 2

     a) směna pozemků Na Zadních horách (smlouva, situace)

     b) záměr prodeje části pozemku p. č. 1228/1 k. ú. Telčice (situace)

     c) směna pozemků – obchvat města Chvaletice (smlouva, geom. plán)

     d) záměr směny pozemků – bývalé cesty (situace, situace pokračování)

5) Čerpání rozpočtu města za 1-3/2020 – Příloha č. 3

6) Rozpočtové opatření města Chvaletice  – Příloha č. 4

7) Změny do schváleného pořízení Změny č. 3 ÚP Chvaletice – Příloha č. 5 (situace, situace Mangan, situace)

8) Návrh zadání Změny č. 3 ÚP – Příloha č. 6 (Zpráva o prověření zadání, návrh zadání Změny č. 3)

9) Změna v umístění 3 rodinných domků v území řešeném RP Chvaletice, Hornická Čtvrť – západ „U Křižovatky“  - Příloha č. 7

10) Měsíční odměny novým neuvolněným členům zastupitelstva města – Příloha č. 8

11) Odměny členům komise pro občanské záležitosti za 1-3/2020 – Příloha č. 9

12) Různé – Příloha č. 10