Navigace

Obsah

Samospráva

 

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které se koná dne 15.6.2020 od 16.00 hodin

 

Navržený program:

 

1) Zahájení zasedání

2) Informace starostky města Chvaletice

3) Změna stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. (Příloha č.1, Stanovy VaK, návrh změn, pozvánka na valnou hromadu)

4) Zakončení zasedání