Navigace

Obsah

Samospráva

 

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které se koná dne 23.6.2020 od 16.00 hodin v Domě kultury Chvaletice

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Informace starostky města Chvaletice - Příloha č. 1
 3. Dotazy, podněty občanů
 4. Účetní závěrka města Chvaletice za rok 2019 – Příloha č. 2 (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, inventarizační zpráva, inventarizační zpráva doplnění, zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit)
 5. Závěrečný účet města Chvaletice za rok 2019 – Příloha č. 3
 6. Nakládání s majetkem města – Příloha č. 4, kupní smlouva
  a) Prodej bytové jednotky č. p. 141/15  (1+1)
  b) Cena bytové jednotky č. p. 146/10 (3+1) a záměr prodeje
 7. Návrh na schválení OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Chvaletice a sběr vytříděného odděleného plastu a papíru – Příloha č. 5, návrh OZV
 8. Návrh na vyjádření souhlasu se zastavením exekuce na základě výzvy soudního exekutora – Příloha č. 6 (přílohy)
 9. Amfiteátr – zadání zpracování studie – Příloha č. 7, situace
 10. Změna č. 1 regulačního plánu Chvaletice, Hornická Čtvrť – západ „U Křižovatky“ – Příloha č. 8, situace, podklad k jednání
 11. Různé – Příloha č. 9, doplnění k Příloze č. 9 a smlouva
  a) zájem města o vybudování přístaviště lodí ve Chvaleticích
 12. Zakončení zasedání