Navigace

Obsah

Samospráva

 

Program zasedání Zastupitelstva města Chvaletice, které se koná dne 5.8.2020 od 16.00 hodin v Domě kultury Chvaletice

 

1.    Zahájení

2.    Informace starostky – Příloha č. 1

3.    Dotazy, podněty občanů

4.    Čerpání rozpočtu města za 1-6/2020 – Příloha č. 2_úvodní list  Čerpání rozpočtu za 1-6/2020

5.    Nakládání s majetkem města – Příloha č. 3  Směnná smlouva

      - směna pozemku p. č.  1261/61 k. ú. Telčice

6.    Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření – Příloha č. 4

        a) Určení pořadí priorit realizace velkých akcí na r. 2021-2022

        b) Schválení akcí, na které město zadá zpracování projektové dokumentace

        d) Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření

7.    Změna do schváleného pořízení Změny č. 3 ÚP Chvaletice – Příloha č. 5  Mapka

8.    Změna č. 1 RP, Hornická Čtvrť – západ „U Křižovatky“ – Příloha č. 6  Grafické přílohy

9.    Různé 

10.  Ukončení zasedání