Navigace

Obsah

Samospráva

Program Zastupitelstva města Chvaletice dne 26.6.2019

 

1. Zahájení

2. Informace starostky (Příloha 1)

3. Požadavek občanů o projednání havárie kanalizace v ul. Jiráskova (Příloha 2)

4. Čerpání rozpočtu města za 1-3/2019 (Příloha 3 a tabulková část)

5. Nakládání s majetkem města (Příloha 4)

a) koupě pozemku p. p. č. 1389/336 Na Zadních horách (smlouva)

b) informace o nabídkách na výstavbu bytového domu

c) lávka přes řeku Labe

6. Úpravy rozpočtu – rozpočtové opatření (Příloha 5)

a) oprava výtahu v DPS

b) dokončení podhledů a elektroinstalace v Domě služeb I (II. NP)

c) projektová dokumentace na opravu WC ve školní družině

d) projektová dokumentace na zainvestování ZTV Na Zadních horách

7.  Změna do schváleného pořízení Změny č. 3 ÚP Chvaletice (Příloha 6 a mapová část)

8.  Různé (Příloha 7)

a) odměny předsedům a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM za 1-6/2019

b) veřejnoprávní smlouva – výkon přestupků pro obec Labské Chrčice

9. Diskuze

     Závěr