Navigace

Obsah

Rada města vydává na základě § 101, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jednací řád, kterým stanovuje podrobnosti o přípravě a průběhu schůzí, způsobu usnášení a kontrole plnění usnesení rady města.

Jednací řád Rady města Chvaletice

Jiří Míča

vCard

Zastupitelstvo - Radní

Rada - Radní

Kontrolní výbor zastupitelstva - Člen kontrolního výboru