Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet města za rok 2017

Město Chvaletice

Závěrečný účet

Údaje o hospodaření

Město Chvaletice

Základní škola Chvaletice

Mateřská škola Chvaletice

za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 • Závěrečný účet Město Chvaletice za rok 2017
 • Hodnotící zpráva za rok 2017
 • Rozvaha – bilance 12/2017
 • Výkaz Zisků a ztrát 12/2017
 • Příloha
 • Přehled o peněžních tocích 12/2017
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu 12/2017
 • Rekapitulace rozpočtu r. 2017
 • Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob za rok 2017
 • Tvorba a čerpání sociálního fondu za r. 2017
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chvaletice za rok 2017
 • Čerpání provozních prostředků za rok 2017 – Základní škola Chvaletice
 • Čerpání provozních prostředků za rok 2017 – Mateřská škola Chvaletice
 • Výsledky veřejnosprávních kontrol poskytnutých dotací v r. 2017

 

 

 

 

 

 

Připomínky k závěrečnému účtu města Chvaletice mohou občané uplatnit písemně do 16. 05 2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 23.05.2018.

 

 

Všechny dokumenty jsou zveřejněny i na elektronické úřední desce na www.chvaletice.cz nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice.

 

 

 

Zveřejněno dne  02.05.2018

 

Oznámení o zveřejnění

Návrh závěrečného účtu 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1/2017 - 12/2017

Hodnotící zpráva za rok 2017

Rozvaha 12/2017

Výkaz Zisku a ztrát 12/2017

Příloha

Přehled o peněžních tocích 12/2017

Přehled o změnách vlastního kapitálu 12/2017

Rekapitulace rozpočtu r. 2017

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob za rok 2017

Tvorba a čerpání sociálního fondu za r. 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chvaletice za rok 2017

Čerpání provozních prostředků za rok 2017 - Základní škola Chvaletice

Čerpání provozních prostředků za rok 2017 - Mateřská škola Chvaletice

Výsledky veřejnosprávních kontrol poskytnutých dotací v r. 2017

 

 

 

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

Datum sejmutí:

Zpět