Navigace

Obsah

Veřejné zakázky

 

Rok 2020

ZTV Na Zadních horách - II. etapa, Chvaletice

Předmětem této VZ (díla) je novostavba základního technického vybavení pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Zadních horách v městě Chvaletice (dále: „stavba“ ). Všechny dokument a přílohy výzvy naleznete na portálu https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/ztv-na-zadnich-horach-ii-etapa-chvaletice

Zadávací dokumentace-ZTV Chvaletice.pdf

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ve městě Chvaletice

Předmětem této zakázky jsou stavební a řemeslné práce pro provedení opravy víceúčelového hřiště v ulici Nádražní ve městě Chvaletice. Jedná se o rekonstrukci současného víceúčelového hřiště (oprava povrchu, oplocení, dovybavení hřiště). Všechny dokument a přílohy výzvy naleznete na portálu https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-viceuceloveho-hriste-ve-meste-chvaletice

Výzva_Rekonstrukce Oranžové hřiště Chvaletice - upravená.pdf

Stavební úpravy soc. zařízení školní družina – ZŠ Chvaletice

27. 4. 2020 Předmětem této zakázky je realizace stavebních úprav sociálního zařízení školní družiny ZŠ Chvaletice dle projektové dokumentace s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 1.500.000Kč vč. DPH.

Výzva_Stavební úpravy soc. zařízení ŠD_ZŠ Chvaletice.zip

Obnova soustavy veřejného osvětlení Chvaletice II

Předmětem výběrového řízení je realizace dodávky instalace veřejného osvětlení a činností s tím souvisejících. Protože se jedná o zjednodušené podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nutno výběrové řízení provést elektronicky. Všechny dokumenty k této zakázce naleznete na portálu www.vhodne-uverejneni.cz (https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/obnova-soustavy-verejneho-osvetleni-chvaletice-ii).

Výzva k podání nabídek obec Chvaletice II_elp..pdf

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky-stavební úpravy soc. zařízení školní družina - ZŠ Chvaletice

Předmětem této zakázky je realizace stavebních úprav sociálního zařízení školní družiny ZŠ Chvaletice dle projektové dokumentace s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 1.500.000Kč vč. DPH.

Výzva k podání nabídek_Chvaletice.zip

Rok 2019

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky - kanalizační přípojky Jiráskova

V případě zájmu kontaktujte investičního referenta p. Petra Stehlíka o další informace a přílohy (kontakt 466768470, 731440593).

Výzva.pdf

Rok 2014

Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce ZŠ

31.3.2014

folder(2014-3-31)0004.pdf

Výzva k podání nabídky - Parkoviště u kulturního domu - sever, Chvaletice - úprava projektu

16.6.2014

výzva k podání nabídky.pdf

Rok 2013

Výběrové řízení na dodávku elektrické enrgie

11.1.2013

odkaz.docx

Výzva "Obnova rybníka Na Homoli v k. ú. Chvaletice" + zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Obnova rybníka na ÚD 22.2.2013

zadávací dokumentace obnova rybníka na Úd.pdf

Výzva "Obnova rybníka Na Homoli v k. ú. Chvaletice" + zadávací dokumentace

Výzva Obnova rybníka na ÚD 22.2.2013

výzva obnova rybníka na Úd.pdf

Veřejná zakázka "Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti ve městě Chvaletice"

výzva k podání nabídek_chvaletice_stroj.pdf

Veřejná zakázka "Obnova zahrady u bývalé obecné školy ve Chvaleticích"

25.6.2013

výzva k podání nabídky_chvaletice_zeleň.pdf

Rok 2012

ZTV pro 22 rodinných domů - I.etapa, LOKALITA NA ZADNÍCH HORÁCH, CHVALETICE

10.1.2012

zadávací dokumentace.pdf

Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ul. Bernardovská - Chvaletice, Hornická čtvrť"

9.3.2012

zadávací dokumentace-chvaletice komunikace.docx

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž VO "Revitalizace veřejného osvětlení města Chvaletice - 2. etapa" - BYLO ZRUŠENO!

21.3.2012

1 0 výzva k podání nabídky vo chvaletice 2.etapa 2012.doc

Rok 2011

Stavební zakázka - "Chvaletice - město bez bariér, dopracování PD na chodník vedoucí od Městského úřadu k nádraží"

22.4.2011

výzva k podání nabídky_a.pdf

Výzva k podání nabídky na dodávku a montáž VO "Revitalizace veřejného osvětlení města Chvaletice - 1. etapa"

14.6.2011

0 výzva k podání nabídky vo chvaletice 1.etapa 2011.doc

Rok 2010

VZ Stavební úpravy objektu Městského úřadu

15.11.2010

výzva stavební úpravy objektu měÚ 15112010.pdf

Stránka

  • 1