Navigace

Obsah

Zprávy

Ukončení roznášky hlasovacích lístků v úterý 29.09.2020

V úterý 29.09.2020 je poslední den pro doručení hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev krajů voličům do schránek. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak volit ve volbách do zastupitelstev krajů - leták

Stručný návod, kde volit ve volbách do zastupitelstev krajů ve variantě:
a) nemám nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19
b) mám nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19 celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro voliče - zřízení volebních stanovišť - hlasování z motorového vozidla

Informace pro voliče o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla.
Mohou využít pouze voliči, kteří jsou k 30.09.2020 evidováni jako osoby v nařízené karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před COVID-19. celý text

ostatní | 29. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Telefonní čísla pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky


Tento způsob hlasování je určen voličům, kteří jsou evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci nařízené podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, a to z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a kteří nemohli z vážných důvodů využít hlasování u volebního stanoviště Drive-In. celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Seznam telefonních spojení do volebních místností


Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak volit - informační leták


Informační leták MV ČR. celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 2. a 3. října 2020 ve městě Chvaletice


Oznámení starostky města o době a místě konání voleb.
Dokument naleznete také na úřední desce. celý text

náš tip | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise


Vyrozumění o termínu a místu školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise č. 1, 2, 3 města Chvaletice k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020.
celý text

náš tip | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise


Oznamujeme svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1, 2, 3 ve městě Chvaletice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020. celý text

náš tip | 4. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Chvaletice pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme volební strany o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020. celý text

náš tip | 5. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020
celý text

náš tip | 26. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Voličské průkazy pro volby do ZK - informace


Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze také v případě krajských voleb hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci volič - pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí.
celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu