Navigace

Obsah

Pohled do historie

Typ: ostatní
Pohled do historie Městská knihovna ve Chvaleticích byla založena jako knihovna Závodního klubu ROH Manganorudných a kyzových závodů Chvaletice v roce 1954, umístěna byla přímo v MKZ. Vznikala už v době výstavby závodu, ale neměla své konkrétní místo, kde by byly knihy uloženy, různé části knihovny byly rozmístěny po kancelářích a pracovištích závodu. Knihovnu uspořádal pan Ladislav Hájek, který byl prvním knihovníkem.

V září roku 1958 byl otevřen ve Chvaleticích dům kultury, který převzal funkci Závodního klubu ROH MKZ Chvaletice. V kulturním domě byla 1.7.1960 slavnostně otevřená také knihovna s čítárnou, do které byly přemístěny knihy ze závodu. Knihovnicí se stala paní Jaroslava Stejskalová.  Knihovna plnila funkci závodní odborové knihovny a zároveň knihovny lidové.V roce 1964 měla knihovna již 8000 svazků knih. Soubor 1200 svazků knih byl umístěn přímo v závodě.Výroba v MKZ byla ukončena roku 1975. Na ukončení těžby  navázal provoz nově vybudované Elektrárny Chvaletice. MKZ změnily název na Energostroj Chvaletice a začaly se zde vyrábět stroje a zařízení pro energetiku. Knihovna se stává knihovnou Sdruženého klubu ROH závodu Energostroj Chvaletice, pod Sdruženým klubem ROH pracuje až do 31.3.1990.

Paní Stejskalová vedla knihovnu do 30.4.1984. Od 1.5.1984 do 11.6.1992 byla  knihovnicí paní Eva Černíková. Za jejího působení ve funkci knihovnice vzrostl počet knih knižního fondu na 18000 svazků, došlo k úpravě prostor knihovny, vzniklo samostatné oddělené pro děti a mládež.

Od 1.4.1990 se stává Dům kultury příspěvkovou organizací a provozovatelem knihovny.Tato příspěvková organizace byla zrušena rozhodnutím městského zastupitelstva ve Chvaleticích ke dni 31.12.1995.

Od 1.1.1996 se stává městská knihovna organizační složkou odboru kultury Města Chvaletice.V roce 2001 se prostory knihovny rozšířily o další místnost. Knihovna byla vybavena prvními počítači. Jeden sloužil pro knihovnické činnosti, druhý pro veřejnost. Knihovna začala používat automatizovaný knihovnický systém KP-win, kterým se začal  zpracovávat knižní fond. Od 1. prosince 2001 se knihovna stala veřejnou internetovou stanicí. Automatizovaný výpůjční proces byl zahájen v březnu 2005.Do současnosti prošla knihovna mnoha úpravami, které přispěly k celkovému zkvalitnění služeb knihovny. 


Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 12. 5. 2017 09:42
Autor: Jana Nováková