Navigace

Obsah

Výpůjční služby

Typ: ostatní
.

Charakteristika:

Služby pro čtenáře knihovny jsou poskytovány:

v  oddělení pro dospělé čtenáře

v  oddělení pro děti a mládež

 

V obou odděleních je čtenářům k dispozici:

- absenční a prezenční půjčovaní knih a časopisů beletrie a naučné literatury

- poskytování meziknihovní výpůjční služby - MVS

- poskytování bibliograficko informační služby - BIS

- rerervace literatury

- přístup k uživatelským počítačům a Internetu

- tisk dokumentů z Internetu

- kopírování materiálů na tiskárně

- skenovaní dokumetů

- stahování dat z Internetu na diskety zakoupené v knihovně

- pořádání kulturně výchovných akcí a exkurzí do knihovny

- možnost využití stolních her v knihovně

 

Knihovna má ve svém fondu knihy, brožury, časopisy (včetně jejich elektronických příloh), komplety  některých časopisů, místní tisk.

 

Výpůjční služby jsou registrovaným čtenářům poskytovány na základě předložení platného čtenářského průkazu.

Přehled cen služeb, které jsou zpoplatněny je uveden v Ceníku, který je přílohou Knihovního řádu.

Průkaz čtenáře opravňuje k využívání služeb obou oddělení knihovny za jeden registrační polatek.

Podmínky výpůjček dokumentů upravuje Výpůjční řád.

 

Prolongování (prodloužení) výpůjček

Prodloužit lze pouze ty výpůjčky dokumentů u nichž nebylo dosaženo maximální výpůjční lhůty

 a dokument není rezervován pro jiného čtenáře. 

 

Rezervace dokumentů

Rezervovat je možné pouze ty publikace, jejichž všechny svazky jsou v daném okamžiku vypůjčené.

 

Pokud se hledaná publikace nenachází v našem fondu, můžeme ji pro Vás objednat prostřednictvím

meziknihovní výpůjční služby (MVS) a vypůjčit ji z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí.

 

Kvůli prostorovým omezením má knihovna starší a méně žádané knihy uloženy ve svém skladě. 

V katalogu je u těchto dokumentůuvedena lokace "SKLAD".

Pokud si chcete takto označený dokument vypůjčit, musíte si jej objednat 1 den předem. 

 

 

Odkazy

Meziknihovní výpůjční služby


Vytvořeno: 12. 4. 2017
Poslední aktualizace: 12. 4. 2017 09:55
Autor: Jana Nováková